Ankieta: Rola Ducha Świętego w dzisiejszym życiu Kościołów

Nazywam się Krzysztof Rzońca. Jestem doktorantem teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W ramach prowadzonych badań teologicznych zajmuję się między innymi zwracaniem uwagi na rolę Ducha Świętego w dzisiejszym życiu Kościołów, a zwłaszcza w relacjach osobistych, międzyludzkich, międzygrupowych, organizacyjnych i społecznych w kontekście tekstu z oficjalnej strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (www.luter2017.pl): Bez głoszenia Ewangelii i bez prowadzenia Ducha, Kościół byłby jedną z wielu czcigodnych instytucji i zasadniczo nie różniłby się od organizacji charytatywnych lub kółek zainteresowań. oraz przytoczonych poniżej tekstów biblijnych.

Dzieje Apostolskie 1, 15 i 1,21-26:
A w owych dniach stanął Piotr wśród braci- a było tam zebrane grono około stu dwudziestu osób-i rzekł: [...] Trzeba więc, aby jeden z tych Mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami. Począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy: Ty Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, Aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy; a los padł na Macieja, i został dołączony do grona jedenastu apostołów.

Dzieje Apostolskie 6,1-6:
A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości , ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą: My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana męża pełnego wiary i Ducha Świętego i Filipa, i Prochora, i Nikodema, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed Apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce.

Dzieje Apostolskie 20,28:
Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród, której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.

Szczególne interesuje mnie rozumienie działania Ducha Świętego w sprawach związanych z różnymi formami wyborów i głosowań, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w dołączonym kwestionariuszu poprzez wstawienie X w ramce przy wybranym wariancie, uzupełnienie metryczki i odesłanie kwestionariusza w pliku PDF na adres elektroniczny: rzonca.krzysztof@gmail.com. Z góry serdecznie dziękuję.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.