Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: PAN SPRAWIEDLIWOŚCIĄ NASZĄ.

-Jr 23,5.6

Sprawiedliwość Boża

 

                 W imieniu † Jezusa. Amen. Marcin Luter będąc młodym mnichem widział w Bożej sprawiedliwości Boży osąd, w którym On sądzi grzeszników na podstawie Swojej doskonałości, świętego Zakonu. Sprawiedliwość Boża była legalistyczna. Sprowadzona była do tego czy ludzie przestrzegają Bożych przykazań, czy też nie. Ale dla Lutra to było problemem. Taki rodzaj sprawiedliwość nie daje żadnej pewności, że to co czynił było zgodne z Bożymi przykazaniami. Bóg był daleki, usunięty z życia codziennego, widział Go bardziej jako pozbawionego osobowości sędziego niż jako kogoś innego. Tak jakby Bóg usadawiał człowieka na ziemi tylko po to aby go przetestować – aby sprawdzić jak sobie radzi z Jego przykazaniami, aby na tej podstawie go osądzić.

Wtedy Luter odkrył prawdziwe znaczenie sprawiedliwości w liście św. Pawła do Rzymian, iż Bóg usprawiedliwia grzeszników ze względu na Chrystusa, jeszcze wtedy gdy są oni grzesznikami. Bożą sprawiedliwością jest Boże przebaczenie. Nie jest ono na podstawie Zakonu, ale na podstawie Chrystusa, który jest sprawiedliwością Boga, o której napisał Jeremiasz. Jesteśmy uznani za sprawiedliwych przez Bożą łaskę a nie przez jakąkolwiek służbę czy pracę. Nasze grzechy są przebaczone, zakryte, nieliczone, zapomniane ze względu na Chrystusa. Panem sprawiedliwości jest Jezus, który objawił się w Zakonie, na którego wskazują Zakon i Prorocy - sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących (Rz 3,22). Nie jesteśmy sprawiedliwi dlatego, że uczyniliśmy wszystko to co oczekuje od nas Bóg. Jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ Jezus doskonale wypełnił wolę Swego Ojca. Pan Jezus jest naszą sprawiedliwością. On nie patrzy i i nie zlicza naszych grzechów, ale przykrywa je Swoją drogocenną krwią, Swoim niewinnym cierpieniem i śmiercią, abyśmy mogli być Jego własnością, żyć w Jego Królestwie i służyć Mu w wiecznej sprawiedliwości, niewinności i błogosławieństwie.

Rozważania adwentowe ks. Donavona Riley (Luterański Kościół Synodu Missouri), które prezentujemy poniżej. 

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.