I wziąwszy go zabili, a wyrzucili precz z winnicy. Cóż tedy uczyni pan onej winnicy? Przyjdzie, a potraci one winiarze, i da winnicę innym.

Ewangelia św. Marka 12,8-9

Poniedziałek czwartego tygodnia czasu pasyjnego

Modlitwa dnia


Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś swojego Syna wszelką chwałą i władzą. Oświeć naszą myśl przez Twojego Ducha Świętego, abyśmy wyznając Jezusa jako Pana, podążali ścieżką prawdy; przez tegoż Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje, jedyny Bóg, teraz i na wieki. 

Psalmy: Ps 3; dodatkowo: Ps 7; Ps 130

Czytanie ze Starego Testamentu: ks. Rodzaju 42, 1-34.38

Czytanie z Nowego Testamentu: Ewangelia św. Marka 12, 1-12

 

Rozważanie

Jezus zapytał: "Co więc uczyni pan winnicy?" [Mk 12, 9]. Na to pytanie można udzielić bardzo prostej odpowiedzi, prostszej niż uczynił to Jezus. Przyjrzyjmy się wszystkim wydarzeniom w przypowieści. Są tam jedynie dwa stałe elementy: właściciel i winnica. On ją założył, otoczył murem, wykuł w skale tłocznię i zbudował wieżę. On chce odebrać część plonów. On przychodzi i gładzi niewiernych dzierżawców i oddaje winnicę innym.

Tak więc najprostsza odpowiedź na pytanie Jezusa brzmi: "Pan winnicy będzie władał winnicą." Winnica pozostaje jego własnością, niezależnie od tego jakie są plany dzierżawców.

Jak przywódcy żydowscy zorientowali się, że Jezus powiedział tę przypowieść przeciwko nim? W momencie gdy zadał pytanie: "Czy nie czytaliście słow Pisma..." i zacytował Psalm 118, 22n. Dość bezpośredni przytyk do nauczycieli Prawa.

Przywódcy żydowscy obawiali się wiary ludu w przypowieść, ale sami nie wierzyli w jej przesłanie ani w obietnicę z Psalmu 118. Świadczy o tym fakt, że schwytali Syna pana winnicy i zabili poza winnicą.

Jak to możliwe, że nie zrozumieli znaczenia słów: "Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym"? Jezus jasno wskazuje, że niezależnie co uczynią, aby pozbyć się Syna i przejąć winnicę, Pan będzie władał winnicą i uczyni swojego Syna dzierżawcą.

Po upadku Adama i Ewy, Bóg Ojciec uczynił swojego Syna dzierżawcą podupadłej winnicy. Nie znajdując w nas owocu, Bóg Ojciec zbiera plon od Swojego Syna poza winnicą, na krzyżu. To tutaj Jezus składa w ofierze plon swojego Ciała i Krwi. Tutaj, w Synu Bożym, zaczyna się nowa winnica, pełna pokoju i dobrego owocu.

 

Rozważania pasyjne z Nowego Testamentu na każdy dzień Roku Kościelnego (Luterański Kościół Synodu Missouri).

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.