Poezja

Poezja/lzy_na_szybie_text_1527609401.png

Łzy na szybie - Konrad Werter

Poezja
Poezja/listopad_text_1528179349.jpg

Listopad - Konrad Werter

Poezja
Poezja/pewnosc_text_1528179334.jpg

Pewność - Bronisław Sztuchlik

Poezja
Poezja/jak_aniol_jpg_1527624198.jpg

Jak anioł - Agnieszka Ostrowska-Fetera

Poezja

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.