Limit osób w kościele nie dotyczy zaszczepionych

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmienia zasady dotyczące limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego podczas sprawowanych nabożeństw.

Podstawą prawną dla obostrzeń sanitarnych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja br. (Dz. U. 2021 poz. 861, 879, 905, 957 i 1013). Szczególnie istotny dla Kościołów jest § 26 ust. 10 pkt. 1, gdzie określony został limit 1 osoby na 15 m² powierzchni. § 26 ust. 16 mówi, że w konkretnych przypadkach do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Do niedawna zasada ta nie obejmowała zgromadzeń w obiektach kultu religijnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca br. (Dz. U. 2021 poz. 1013) zmienia ten stan rzeczy. Kluczowa poprawka jest określona w § 1 ust. 9 n): w ust. 16 wyrazy „ust. 14 pkt 2” zastępuje się wyrazami „ust. 10 pkt 1”. Oznacza to zmianę brzmienia § 26 ust. 16 rozporządzenia z 6 maja (Dz. U. 2021 poz. 861). Zgodnie z obecnymi przepisami osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 nie uwzględnia się w limicie osób zgromadzonych na nabożeństwie w kościele. Limit sam w sobie pozostaje bez zmian i nadal wynosi 1 osobę na 15 m² powierzchni.

Treść rozporządzeń można sprawdzić w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.