Nowe limity osób w kościele

W bieżącym miesiącu pojawiły się kolejne zmiany w zasadach dotyczących limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego podczas sprawowanych nabożeństw.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca br. (Dz. U. 2021 poz. 1054) znosi limit 1 osoby na 15 m² powierzchni. Zamiast tego wprowadzono limit oparty na obłożeniu budynku. Zmiana została ujęta w § 1 ust. 8 e-f. W okresie od 13 do 25 czerwca zgromadzenia w kościołach mogły się odbywać przy liczbie uczestników nie większej 50% obłożenia budynku. Od 26 czerwca zgromadzenia mogą się odbywać w przypadku gdy w kościele znajduje się nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku. Do tego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 1 ust. 8 g). Cały czas obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m między wiernymi, a także obowiązek zakrywania ust i nosa.

Treść rozporządzeń można sprawdzić w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.