III Zjazd Konfesyjnych

25 września 2021 r. w Warszawie odbył się III Zjazd Konfesyjnych. Był to pierwszy zjazd zorganizowany w formie stacjonarnej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 4 parafii ewangelickich (Katowice, Lublin, Tychy, Warszawa - Wniebowstąpienia Pańskiego) oraz sympatycy z innych wyznań chrześcijańskich. Spotkaliśmy się w kawiarni Agere Contra na warszawskiej Woli - było to miejsce brane pod uwagę już przy organizacji zjazdu w minionym roku, jednek wtedy ze względu na obostrzenia sanitarne zjazd ograniczył się do wideokonferencji. W tym roku, dzięki Bogu, mogliśmy zebrać się na żywo.

Jako redaktor naczelny portalu rozpocząłem zjazd krótkim powitaniem i wprowadzeniem w plan zgromadzenia, a następnie wspólnie modliliśmy się według porządku liturgicznej modlitwy południowej1. Główną nowością w funkcjonowaniu Konfesyjnych w ostatnich miesiącach było powołanie Ewangelickiego Stowarzyszenia Luteran Konfesyjnych. Temat stowarzyszenia musiał więc pojawić się podczas zjazdu. Zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z regulaminem, którego najważniejsze punkty omówiłem w swoim wystąpieniu.

Na zakończenie części oficjalnej wysłuchaliśmy referatu Igora Mędeli o stosunku Marcina Lutra do prawników, reformacyjnych prawnikach i współczesnym powołaniu chrześcijan do wykonywania zawodów prawniczych. Zredagowany referat zostanie udostępniony na naszym portalu. Po części oficjalnej zakończyliśmy zjazd wspólnym posiłkiem.

Kolejne spotkanie planowane jest na wiosnę 2022 r.


1Śpiewnik Ewangelicki str. 1510.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.