Nieszpory ewangelickie w Krakowie (przeniesione w tryb online)

Ze względu na nagłą chorobę prowadzącego spotkanie stacjonarne zostało odwołane. Zamiast tego odbyło się spotkanie online. Przepraszamy za późne umieszczenie informacji na stronie.

Pełen porządek nieszporów do pobrania poniżej:

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.