Zacieśnianie więzi pomiędzy łotewskimi i angielskimi luteranami

12 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie pomiędzy delegacją Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Łotwy (ELCL) a Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Anglii (ELCE). Miało ono miejsce w pomiątkowym Kościele Luther-Tyndale w Kentish Town, w Londynie.

Głównym punktem rozmów było poszukiwanie bliższej współpracy na rzecz posługi rosnącej łotewskiej społeczności w UK.

W wyniku rozmów Ewangelicko-Luterański Kościół Łotwy postanowił zachęcać członków swego Kościoła mieszkających w UK do uczestniczenia w życiu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Anglii. ELCE zaś zaoferował swoją pomoc już dwóm posługującym łotewskim pastorom oraz skierował zaproszenie na coroczną konferencję pastorską. Rozważano również możliwości przyszłej współpracy seminariów Kościołów: Westfield House w Anglii oraz Luther Academy na Łotwie.

"Było nam bardzo miło gościć arcybiskupa Vanagsa oraz pastorów. Nasze Kościoły są ugruntowane na autorytecie Pisma Świętego oraz Luterańskich Ksiąg Wyznaniowych. To jest solidny punkt wyjścia do nawiązania bliższej wpółpracy. Z radością rozważamy możliwości współdziałania dla dobra Ewangelii" - powiedział przewodniczący Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Anglii pastor John Ehlers.

 

Źródło tutaj:

 

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.