SPILC - luteranie w Tokio

Kościół Luterański Japonii (Nihon Ruteru Kyoudan - NRK) jest konfesyjnym Kościołem, do którego należy ok. 2500 wiernych. Podczas pobytu w Tokio miałem okazję uczestniczyć w anglojęzycznych nabożeństwach w jednym ze zborów NRK - Międzynarodowym Kościele Luterańskim św. Pawła (SPILC).

Wspólnota ta (wówczas pod nieco inną nazwą) została założona w 1960 r. i była związana z misjonarzami Synodu Missouri (LCMS). Przez wiele lat znaczną część członków zboru stanowili wojskowi armii amerykańskiej oraz biznesmeni, którzy przyjeżdżali z zagranicy wraz z rodzinami.

SPILC funkcjonował jako niezależna anglojęzyczna denominacja i rozwijał się dość stabilnie przez pierwszych kilka dekad, jednak w połowie lat 90-tych nastąpiły spore zmiany. Liczba misjonarzy w Japonii zmniejszyła się i wraz ze zmianą trendów w świecie biznesu zmalała również liczba odwiedzających przedsiębiorców. Na ich miejsce pojawiło się nowe pokolenie luteran, często były to dwujęzyczne rodziny z małymi dziećmi. Z biegiem lat okazało się, że społeczność nie da rady utrzymywać finansowo pastora.

Od 2012 roku zbór jest zorganizowany na sposób, którego nie spotyka się raczej w polskich warunkach. Z powodu braku stałego pastora niedzielne nabożeństwa są prowadzone są przez członków zboru, którzy tworzą zespół uwielbieniowy (worship team). Określenie to może kojarzyć się z grupą muzyków grających na scenie podczas nabożeństwa, ale chodzi o coś zupełnie innego. Ochotnicy dzielą między siebie przewodniczenie nabożeństwu, prowadzenie modlitw, czytanie lekcji biblijnych, czytanie kazania (nadesłanego z zewnątrz) oraz prowadzenie szkółki dla dzieci. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca pastor z japońskojęzycznego zboru uczestniczy w nabożeństwie i sprawuje Wieczerzę Pańską.

W 2017 roku SPILC oficjalnie stał się nowym członkiem Kościoła Luterańskiego Japonii* jako anglojęzyczny zbór.

Myśl przewodnia zboru:

Misją Międzynarodowego Kościoła Luterańskiego św. Pawła jest gromadzenie ludzi pochodzących z różnych środowisk, którzy pogłębiają i dzielą się chrześcijańską wiarą poprzez nabożeństwo w języku angielskim, wspólnotę, nauczanie i wzajemne wsparcie.


*Oprócz Kościoła Luterańskiego Japonii (NRK) istnieje też Kościół Ewangelicko-Luterański Japonii (NFRK). Obie denominacje należą do Światowej Federacji Luterańskiej, a NRK jest jednocześnie członkiem Międzynarodowej Rady Luterańskiej.

Linki:
strona internetowa SPILC
strona na Facebooku

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.