Słowaccy biskupi po stronie Päivi Räsänen

Stanowisko biskupów Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji wobec oskarżenia fińskiej, chadeckiej posłanki Päivi Räsänen. Opublikowane 13 maja 2021 r. (źródło: ecav.sk)


Biskupi  Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji (ECAV) przyłączają się do licznych głosów poparcia z całego świata i deklarują poparcie pani Päivi Räsänen, członkini fińskiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego i fińskiego Parlamentu.

Posłanka fińskich chrześcijańskich demokratów Päivi Räsänen została oskarżona przez generalną pokuratorkę z powodu obrony małżeństwa [jako związku] mężczyzny i kobiety za pomocą cytatów biblijnych, co zostało uznane za podżeganie do nienawiści wobec mniejszości seksualnych. Działanie generalnej prokuratorki uznajemy za bezprecedensowy przełom przeciwko wolności religijnej Kościołów i wolności wypowiedzi, które są gwarantowane porządkiem prawnym poszczególnych państw członkowskich UE i umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw człowieka. Celem deklarowania pozycji biblijnych wobec konkretnych kwestii kulturowo-etycznych nie jest znieważanie mniejszości seksualnych w społeczeństwie. Zdolność wyrażenia poglądu i postawy biblijnej nie może być w kraju demokratycznym uznawana za podżeganie do nietolerancji. Uznajemy to za absolutnie niedopuszczalne, aby cytowanie Pisma i trwanie na jego zasadach było uznawane za sprzeczne z prawem. Takie podejście zagraża wolności słowa, wolności wyznania, wpisuje Biblię na indeks ksiąg zakazanych i staje przeciw podstawowej misji Kościoła chrześcijańskiego – szerzeniu Ewangelii w prawdzie przekazu biblijnego.

W tej formie wyrażamy wsparcie i solidarność z oskarżoną Päivi Räsänen. Wzywamy fińską Prokuraturę Generalną, aby odwołała akt oskarżenia wobec pani Päivi Räsänen.

ks. Ivan Eľko – biskup generalny ECAV
ks. Ján Hroboň – biskup dystryktu (diecezji) zachodniego ECAV
ks. Peter Mihoč – biskup dystryktu (diecezji) wschodniego ECAV


więcej o Päivi Räsänen: https://www.luteranie.konfesyjni.pl/wydarzenia-w-kosciele/wydarzenia-zagraniczne/495-sprawa-paeivi-raesaenen

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.