Previous Next

Duch a Litera

Umieściliśmy niedawno traktat „Duch a Litera” Augustyna z Hippony. Tłumaczem i autorem wstępu jest ks. Wacław Eborowicz. Niniejsza pozycja została wydana w 1977 roku przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Rozpowszechniamy ją za uprzejmym przyzwoleniem wydawnictwa UKSW.

 Motywem przewodnim dzieła jest usprawiedliwienie, które Augustyn opisuje przede wszystkim w świetle Listu do Rzymian. Tematyka obejmuje więc zagadnienie kluczowe z punktu widzenia Reformacji. Stanowisko Augustyna, choć nie we wszystkim zbieżne z luteranizmem, jest niewątpliwie inspirujące i warte poznania.

Po najechaniu na obrazek i kliknięciu lewym przyciskiem myszki pismo zostanie odtowrzone w nowym okienku. Serdecznie zachęcamy do lektury!

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

"DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.