Kościół "Wang"

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na najpiękniejszą świątynię luterańską, zdecydowanie zwyciężył kościół „Wang” w Karpaczu. Wynik głosowania nie był zaskoczeniem, bowiem „Wang” należy do wyjątkowych budowli sakralnych w Polsce. Był już wcześniej laureatem różnych konkursów i plebiscytów. "Wang" uważany jest za unikalny  w skali europejskiej przykład drewnianego budownictwa sakralnego i stanowi bezcenne dzieło dawnej sztuki nordyckiej. Jest również najstarszym kościołem drewnianym w Polsce.

Jego historia zaczęła się na przełomie XII i XIII w. w południowej Norwegii w miejscowości Vang, położonej nad jeziorem o tej samej nazwie.  W XIX  kościółek został zakupiony za 427 marek przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Po sporządzeniu dokumentacji przez królewskiego architekta, obiekt rozebrano na części i w 1841 r. przewieziono do Szczecina, a następnie do Muzeum Królewskiego w Berlinie.

Pierwotnie, Wang miał stanąć na Wyspie Pawiej koło Berlina, jednakże król pruski porzucił ten pomysł  i ostatecznie zdecydowano,  że  jego nowym miejscem  będzie Karpacz.

W dniu 2 sierpnia 1842 r. król Fryderyk Wilhelm IV osobiście dokonał położenia kamienia węgielnego, a dwa lata później – w dniu 28 lipca 1844 r.  nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie kościoła.

Od tamtego dnia kościółek "Wang" służy ewangelikom zamieszkującym Karpacz i okolice. Jest również często odwiedzany przez licznych gości z kraju i  całego świata, którzy chcą  na własne oczy zobaczyć jego piękno. Poczuć wyjątkowość i niepowtarzalność klimatu tego niezwykłego miejsca.

Przekraczając progi kościoła, powitają nas postacie dwóch lwów strzegących wejścia, a  z narożników portali spojrzą skrzydlate smoki, symbolizujące odwieczną walkę dobra ze złem.  Zobaczymy również rzeźbione twarze wikingów oraz pismo runiczne, które znajduje się na portalu północnym kościoła.

Żaden opis nie odda jednak w pełni piękna tej niezwykłej świątyni, zatem warto poświęcić czas i odwiedzić Karpacz osobiście. Kościół Wang można zwiedzać codziennie od godz. 9.00 do 18.00 (w okresie od 1 listopada do 14 kwietnia – do 17.00). Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 10.00. W soboty należy jednak brać pod uwagę ewentualność wyłączenia kościoła w związku ze ślubami, gdyż wielu nowożeńców pragnie rozpocząć swoją wspólną drogę w tym wyjątkowym miejscu.

Parafia „Wang” zaprasza również wszystkich odwiedzających Karpacz gości do skorzystania z pokoi gościnnych w Domu Parafialnym jak również w Ośrodku  Wczasowo - Szkoleniowym lub Akademii. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej.

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie kościoła Wang

 

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.