Serdecznie zapraszamy na wieczorne nabożeństwo z Komunią Świętą, które odbędzie się 2 września o godzinie 17:00 w parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej w Krakowie. Nasza liturgia będzie miała miejsce w budynku przy ul. Smolki 8, a kazanie wygłosi ks. Martin Damašek, który przyjedzie do nas z Pragi.

Serdecznie zapraszamy na nieszpory ewangelickie, które odbędą się 12 sierpnia o godzinie 17:00 w parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej w Krakowie. Nasza modlitwa liturgiczna będzie miała miejsce w budynku przy ul. Smolki 8, a kazanie wygłosi ks. Martin Damašek, który przyjedzie do nas z Pragi.

Serdecznie zapraszamy na nieszpory ewangelickie, które odbędą się 20 maja o godzinie 17:00 w parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej w Krakowie. Nasza modlitwa liturgiczna będzie miała miejsce w budynku przy ul. Smolki 8, a rozważanie Słowa przygotował dla nas ks. Jakub Retmaniak.

It all started with an internet forum. Or rather I should say - two internet forums. In 2006 Lutheran Church in Poland launched the pastoral webpage duszpasterz.pl*, which included the "Defragmentacja" ("Defragmentation") forum. It soon got interest from Lutherans from all over Poland and it wasn't long until tensions arosed between conservative and more liberal factions. Eventually, in January 2010, a group of users decided to leave "Defragmentacja" and start their own forum - "Konfesyjni" ("Confessional [Lutherans]"), where administrators embraced orthodox Lutheran theology. Soon, more and more people joined the new forum which still exists after almost 13 years (while "Defragmentacja" is no longer active). To its first administrator, Tomasz Płaziński, it became clear that there is potential for something more than just an internet discussion board.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.