>Tak zatytułowane jest przemówienie bp.Waltera Obare podczas spotkania rady Światowej Federacji Luterańskiej w Jerozolimie we Wrześniu 2005. Chcemy was zapoznać z tym przemówieniem szczególnie w tym czasie, kiedy kościoły luterańskie na świecie nie wyłączając naszego, stoi nad przepaścią albo wybrać życie albo śmierć. Albo żyjemy w prawdzie Bożego Słowa albo je lekceważymy poprzez skrajny liberalizm i modernizm a z drugiej strony poprzez fundamentalny pietyzm, który stał się odpowiedzią na pseudo-tradycyjny luterański kościół. 

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na „Luterańskiego Człowieka Roku 2012” zdecydowanie zwyciężył ks. płk Andrzej Fober z wrocławskiej parafii Św. Krzysztofa. Poprosiliśmy Laureata  o udzielenie portalowi  krótkiego wywiadu.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.