W dniu 7 sierpnia br. w Bielsku-Białej odbyło się zebranie założycielskie Ewangelickiego Stowarzyszenia Luteran Konfesyjnych (ESLK). Stowarzyszenie założyło trzech członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce: Igor Mędela, Mateusz Minkus i Grzegorz Żarnecki, który tego samego dnia został wybrany na stanowisko przedstawiciela stowarzyszenia. W dniu 23 sierpnia ESLK wpisano do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Warszawie.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.