It all started with an internet forum. Or rather I should say - two internet forums. In 2006 Lutheran Church in Poland launched the pastoral webpage duszpasterz.pl*, which included the "Defragmentacja" ("Defragmentation") forum. It soon got interest from Lutherans from all over Poland and it wasn't long until tensions arosed between conservative and more liberal factions. Eventually, in January 2010, a group of users decided to leave "Defragmentacja" and start their own forum - "Konfesyjni" ("Confessional [Lutherans]"), where administrators embraced orthodox Lutheran theology. Soon, more and more people joined the new forum which still exists after almost 13 years (while "Defragmentacja" is no longer active). To its first administrator, Tomasz Płaziński, it became clear that there is potential for something more than just an internet discussion board.

W dniach 4-5 czerwca 2022 roku w parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu odbył się kolejny, czwarty zjazd konfesyjnych luteran. Był to drugi zjazd w formie stacjonarnej. Tematem przewodnim zjazdu była modlitwa.

Rosyjska inwazja na Ukrainę wstrząsneła europejską polityką i bez wątpienia stanowi wydarzenie historyczne. W ciągu kilku tygodni granice Polski przekroczyło ponad milion uchodźców, a polskie społeczeństwo stanęło przed ogromnym wyzwaniem. W tym trudnym momencie dziejowym Kościół Ewangelicko-Augsburski potrafi zachować się bardzo przyzwoicie.

Na łamach "Konfesyjnych" zdarzało mi się już krytykować organy i decyzje władz Kościoła. Tym razem muszę je jednoznacznie pochwalić. W obliczu kryzysu i wojny polscy luteranie stanęli na wysokości zadania. Poszczególne parafie zaczęły przyjmować uchodźców już w pierwszych dniach inwazji i często robiły to całkowicie oddolnie, bez przynaglania ze strony biskupów. Diakonia Kościoła i Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zaangażowały się w transport darów dla potrzebujących na Ukrainie. Spontaniczna dobroczynność zdaje się ogarniać wszystkich. Trudno o lepsze świadectwo chrześcijańskiej postawy w dzisiejszych czasach.

Docenić trzeba też zachowanie Biskupa Jerzego Samca, który 25 lutego zaapelował w mediach społecznościowych do niemieckich Kościołów ewangelickich by wywierały nacisk na polityków celem wsparcia Ukrainy (w tym czasie nie było jeszcze pewne jaka będzie skala zachodnich sankcji na Rosję). Od pierwszego dnia inwazji Biskup Kościoła wzywał do modlitwy o otrzeźwienie dla agresorów i pokój. To dobry i ważny przekaz.

Nie jestem naiwny i wiem, że rozmaite problemy wewnątrz Kościoła, o których pisałem kilka miesięcy temu, nie zniknęły. Przyjdzie się jeszcze z nimi zmierzyć. Ale teraz jest czas wielkiego diakonijnego działania. Teraz Kościół składa najlepsze świadectwo od lat.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.