W dniu wczorajszym doszło do bulwersującego wydarzenia w polskim Sejmie, gdy jeden z posłów zgasił gaśnicą zapalone świece chanukowe. Jego nazwisko celowo pomijam, aby nie promować niepotrzebnie tego indywiduum. Rzeczony poseł w swojej zuchwałości posunął się nawet do twierdzenia, że zapalanie świec chanukowych jest "satanistycznym kultem". Ten postępek i motywacje należy uznać za haniebne, a do obrony Chanuki wystarczy przyjrzenie się jej historycznym korzeniom. Niech chrześcijański czytelnik sam rozstrzygnie jakiego ducha jest ktoś, kto atakuje to żydowskie święto.

Nasz Boże, Królu Nieba i Ziemi,

Przychodzimy do Ciebie, by dziękować Ci za wszystkie dobre rzeczy, które się przydarzają wiernym Tobie. Błogosław wszystkim, którzy wybrali Ciebie i pełnią Twoją wolę. Naucz nas rozróżniać Twoich proroków od samozwańców.

W obliczu zbliżających się wyborów przynosimy do Ciebie nasz kraj. Wybacz nam nasze błędy i pozwól stawać się nam coraz lepszymi:

    • wylecz chciwych z biedoty,
    • zazdrosnym daj twórcze myślenie,
    • rozpustników naucz kochać,
    • łakomi niech czują sytość,
    • pysznym nadaj znaczenie,
    • gniewnych obdarz mądrością,
    • a leniwym daj chęci, by żyć.

Daj mądrość obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwól nam w najbliższych wyborach wybrać odpowiedzialnych przywódców, którzy wprowadzą sprawiedliwe prawa. Daj nam mądrych władców szanujących:

    • życie,
    • rodziny,
    • owoce naszej pracy,
    • prawdę
    • i wszystko to, co ze swej łaski im powierzysz.

Liczymy na Ciebie.

Amen

Serdecznie zapraszamy na wieczorne nabożeństwo z Komunią Świętą, które odbędzie się 2 września o godzinie 17:00 w parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej w Krakowie. Nasza liturgia będzie miała miejsce w budynku przy ul. Smolki 8, a kazanie wygłosi ks. Martin Damašek, który przyjedzie do nas z Pragi.

Serdecznie zapraszamy na nieszpory ewangelickie, które odbędą się 12 sierpnia o godzinie 17:00 w parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej w Krakowie. Nasza modlitwa liturgiczna będzie miała miejsce w budynku przy ul. Smolki 8, a kazanie wygłosi ks. Martin Damašek, który przyjedzie do nas z Pragi.

Serdecznie zapraszamy na nieszpory ewangelickie, które odbędą się 20 maja o godzinie 17:00 w parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej w Krakowie. Nasza modlitwa liturgiczna będzie miała miejsce w budynku przy ul. Smolki 8, a rozważanie Słowa przygotował dla nas ks. Jakub Retmaniak.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.