Małżeństwo, rodzina, seksualność

Kilka dni temu parafia luterańska w Krakowie poinformowała o planowanym na 11 maja nabożeństwie z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (angielski akronim – IDAHOBIT). Takie ogłoszenie umieszczono w szczególności na parafialnej stronie na Facebooku.

 

HUMAN REPRODUCTIVE TECHNOLOGY

Na łamach naszego portalu prezentujemy różne stanowiska kościołów staroluterańskich  w ważnych kwestiach społecznych. Tym razem przedstawiamy tłumaczenie oficjalnego dokumentu Luterańskiego Kościoła Australii (LCA) w przedmiocie możliwości korzystania przez bezdzietne małżeństwa z medycznych i naukowych metod wspomagania rozrodu i leczenia niepłodności.

WELS

W jaki sposób powinniśmy reagować, gdy  oskarżają nas o nienawiść, kiedy otwarcie podtrzymujemy to, co Biblia mówi o grzechu homoseksualności?

Ponieważ miłość jest tak centralną częścią naszych przekonań,  regularne bycie oskarżanym o nienawiść jest przygnębiające. A jednak zdarza się to bardzo często. Zarówno, gdy oskarżenie jest rzucone w naszą stronę z powodu niezrozumienia, ignorancji lub jako złośliwe oszczerstwo, czy też jako odpowiedź na niewystarczające tłumaczenie naszej wiary, jesteśmy winni ludziom odpowiedź.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.