Co nas czyni staroluteranami? Ano, staroluteranami – myślę, że ta nazwa w środowisku polsko-luterańskim jest chyba najbardziej czytelna. Z pewnością czynników składających się na naszą tożsamość można by znaleźć wiele. I co więcej - „staroluteranizm” „staroluteranizmowi” nierówny. Wszelkie różnice i niejasność w poglądach biorą się (moim zdaniem) głównie z tego, iż ciężko znaleźć porządną literaturę staroluterańską w języku polskim. Chcąc budować swoją tożsamość mamy przede wszystkim Pismo Świętego, potem Księgi Symboliczne i kilka wartościowych książek – w większości wydanych przez Lutheran Heritage Foundation, czy też warto wspomnieć o pewnej książce, którą przy odrobinie szczęścia można wygrzebać z kątów różnych plebanii (przynajmniej ja mam takie doświadczenie) – a to „Wierzyć po ewangelicku” Bo Giertza. Kiedyś nieocenioną kopalnią wiedzy na temat staroluteranizmu był ks. Jan Gross, po którego śmierci nastąpiła pewna pustka, szczególnie wielka jeśli chodzi o osobowość i autorytet.

W dniu 26 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki przy ul. Zamkowej 2 nastąpiło otwarcie wystawy historycznej poświęconej Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu.  W uroczystości uczestniczyli duchowni Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu : ks. Adam Malina i ks. Łukasz Ostróżka, przedstawiciele rady parafialnej oraz liczni goście.

W dniu 21 marca 2014 r. przypada 100-lecie urodzin jednego z najzacniejszych duchownych naszego Kościoła - śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego, seniora diecezji mazurskiej i proboszcza w Szczytnie oraz w Sorkwitach, a następnie od roku 1964 najpierw II proboszcza, potem I proboszcza i dyrektora oraz duszpasterza Domu Sióstr Diakonis "Eben-Ezer" w Dzięgielowie.

Jako rdzennego Mazowszanina od wielu lat fascynuje mnie historia ewangelicyzmu na Mazowszu. Czytając ostatnio książkę poświęconą historii zborów luterańskich na Mazowszu Północno-Wschodnim (Łomżyńskim) natrafiłem na wyjątkowo ciekawą postać pastora zboru w Łomży ks. Kacpra Mikulskiego.

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na najpiękniejszą świątynię luterańską, zdecydowanie zwyciężył kościół „Wang” w Karpaczu. Wynik głosowania nie był zaskoczeniem, bowiem „Wang” należy do wyjątkowych budowli sakralnych w Polsce. Był już wcześniej laureatem różnych konkursów i plebiscytów. "Wang" uważany jest za unikalny  w skali europejskiej przykład drewnianego budownictwa sakralnego i stanowi bezcenne dzieło dawnej sztuki nordyckiej. Jest również najstarszym kościołem drewnianym w Polsce.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.