Liturgia i modlitwa

Kto ma oczy otwarte na własną nędzę, ten spostrzega również jak cudowny jest krzyż. Tylko ułaskawieni grzesznicy mogą pojąć tajemnicę zbawienia, które zostało dokonane w tak niezmiernym cierpieniu.

Wróżenie z Biblii nie różni się w istocie od wróżenia z kart. W obu przypadkach człowiek podejmuje próbę zdobycia wiedzy tajemnej, która nie jest dostępna dla większości osób, poprzez odprawienie pewnego rytuału. Myślenie magiczne może przybierać też subtelniejszą postać.

 

 

Czyż nie brzmi to jak muzyka z wyższego świata? Tysiące ludzi nie zaznaje przenigdy spokoju. Życie ich jest nieprzerwanym pasmem niepokoju, pracy, pośpiechu, trosk, podnieceń, rozrywek i roztargnienia. Nigdy nie zaznają spokoju. Nawet na łożach swych nie znajdują odpocznienia. Sen ucieka, a jeśli sklei powieki, to rodzi zagmatwane, pełne lęku obrazy, które nawet w ciemności nocy są dalszym ciągiem niepokojów dnia. Słowo Boże znajduje tu swoje potwierdzenie: „Człowiek narodzony z niewiasty, dni krótkich jest, i pełen kłopotu” [Hiob. 14, 1].

„Kyrie eleison” - „Panie, zmiłuj się”

W  naszej luterańskiej liturgii występują słowa: „Kyrie eleison” - z greckiego „Panie, zmiłuj się”. W praktyce wykonanie tej części liturgii możliwe jest na mnóstwo sposobów. Może być np. zaśpiewana przez księdza po grecku na starą melodię strasburską. Na Śląsku Górnym i Cieszyńskim ksiądz śpiewa ją po polsku. W wielu parafiach – szczególnie w dawnej Kongresówce śpiewana jest melodia warszawska po grecku. Na Zaolziu istnieje melodia skomponowana w XX wieku i śpiewana po polsku lub po czesku. Dochodzi  jeszcze melodia młodzieżowa, oparta o melodię z Taize, śpiewana podczas nabożeństw młodzieżowych.

„Liturgia a evanjelizácia“

Pod tytułem „Liturgia a evanjelizácia“ na stronach internetowych Słowackiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania (http://www.evanjelik.sk/node/4185) jest zamieszczony list pasterski nieżyjącego już szwedzkiego biskupa luterańskiego Bo Haralda Giertza na temat liturgii w „przebudzonym“ społeczeństwie luterańskim. „Przebudzie potrzebuje liturgii“ stwierdza Ks. Biskup Prof. Dr Bo Giertz. Dzięki uprzejmości pani mgr Ewy Nestrašilová mamy ten list pasterski w polskim przekładzie. Korekty teologicznej podjąl się ks. radca Jan Gross.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.