Biblia

Zapraszam na cotygodniową serię spotkań poświęconych historycznemu i kulturowemu kontekstowi, w jakim powstawał Nowy Testament. Spotkania będą organizowane w formie wideokonferencji na Zoom we wtorki o godzinie 19:00, a za główny materiał źródłowy posłuży książka The New Testament in Its World autorstwa N. T. Wrighta i Michaela F. Birda. Pierwsze rozdziały książki są dostępne online: https://zondervanacademic.com/pages/new-testament-in-its-world/NTIW_sample_low_res.pdf

Ruszamy 6 września! Zainteresowanych udziałem proszę o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Slajdy ze spotkań:

Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie, bo Pan jest wszechmogący jest w stanie uczynić wszystko co potrzebne, abym trwał w prawdziwej miłości, prawdziwym szczęściu. Jest w stanie wypełnić każdy brak we mnie, każdy niedostatek mojego serca, ukoić każdą tęsknotę, umocnić wolę, pomnożyć wiarę, rozpalić miłość, kiedy oziębnie. Dobry Pasterz oddał życie za mnie, za swoją owieczkę. Nie odmówił mi żadnego daru. Dla uratowania mnie od konsekwencji grzechu zaparł się samego siebie. Wszystko co Jego, ciało i krew, dusza i Bóstwo, Jego sprawiedliwość, odtąd są moje.I stało się w one dni, że wyszedł dekret od Cesarza Augusta, aby spisano cały świat. A ten pierwszy spis stał się, gdy Cyreneusz był starostą Syryjskim. I szli wszyscy, aby spisani byli, każdy do miasta swego. Wstąpił też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej do miasta Dawidowego, które zwą Betlejem, (przeto, iż on był z domu i z familii Dawidowej); aby był spisany z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienną. I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego; a owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, przeto, iż miejsca nie mieli w gospodzie. A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swoim. A oto, Anioł Pański stanął podle nich, a chwała Pańska zewsząd oświeciła ich, i bali bojaźnią wielką. I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się; bo oto, zwiastuję wam radość wielką, która będzie całemu ludowi: Iż się wam dziś narodził zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to wam będzie znak: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. A zaraz z owym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach jego upodobania.”

Ewangelia Łukasza 2, 1-14


Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.