Biblia

Umiejscowienie księgi w kanonie biblijnym jest elementem tradycji, który ma wpływ na percepcję kluczowych wątków Biblii. Zwyczajowo w każdym kanonie grupuje się księgi w dość jednolite grupy. Zakwalifikowanie księgi do jednej z tych grup, nakłania do ich interpretacji w podobny sposób. Uwaga interpretatorów jest skierowana na dostrzeganie cech wspólnych i spłycanie różnic między księgami należącymi do tej samej kategorii. To wpływa również na rozumienie terminów, którymi określa się kategorie ksiąg.

Analiza fragmentu Księgi Malachiasza 2, 2

Artykuł rozpoczyna się od osadzenia analizowanego fragmentu w jego pierwotnym kontekście. Przedstawione zostaną zarówno okoliczności powstania Księgi Malachiasza, jak i umieszczenie badanego fragmentu w strukturze tekstu. W kolejnych partiach będą omawiane kluczowe pojęcia użyte w Mal 2,2, czyli błogosławieństwo i przekleństwo. Następnie zostanie omówiony obraz niegodnego kapłana w Księdze Malachiasza wraz z zaleceniami dotyczącymi obrony przeciw nim. Przed zamykającymi artykuł wnioskami nastąpi próba umieszczenia obrazu niegodnego kapłana w ramach eklezjologii wyrażonej w Wyznaniu Augsburskim.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.