Opracowania i artykuły

Previous Next

Celem niniejszego artykułu nie jest naukowa refleksja czy szerokie studium zagadnienia, ale osobista refleksja na temat pojmowania Chrztu Świętego i jego skuteczności. Skąd taka problematyka? Obserwując Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce można odnieść wrażenie, że wśród części wiernych panują dwa błędne przeciwstawne twierdzenia dotyczące chrztu. Jedna z grup, nazwijmy ją tradycyjną, twierdzi, że skoro jest ochrzczona to znaczy, że na pewno będzie zbawiona, a druga grupa, dla odróżnienia nazwijmy ją przebudzeniową, uważa, że chrzest nie przynosi skutków zbawczych, a decydujący jest moment nawrócenia w wieku świadomym, kiedy to człowiek wiarą chwyta się obietnicy zbawienia w męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Jestem zdania, że oba poglądy są błędne, ale także zawierają osobno elementy, których brakuje stronie przeciwnej tzn. tradycyjnym brak myślenia o pokucie po chrzcie, a przebudzeniowym brak myślenia o chrzcie jako o nowonarodzeniu. Stąd jestem zdania, że dużą część winy ponosi brak świadomości co tak naprawdę naucza o chrzcie Mały Katechizm ks. dr Marcina Lutra.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.