Opracowania i artykuły

23 lipca 1933 r. młody pastor Dietrich Bonhoeffer wygłosił kazanie na podstawie Ewangelii Mateusza 16,13–18 w kościele Świętej Trójcy w Berlinie. Kazanie zbiegło się w czasie z ogłoszeniem wyborów kościelnych w tym roku, pierwszych takich wyborów od czasu dojścia nazistów do władzy, a zatem pierwszych, w których reprezentowani byli jawnie pronazistowscy „niemieccy chrześcijanie” (odnieśli oni następnie znaczące zwycięstwa na szczeblu rad parafialnych w wielu częściach Niemiec).

W tej niepokojącej sytuacji młody Bonhoeffer rozważał wyznanie św. Piotra:

List Mistrza Jana Husa do wiernych, których był pasterzem, ale nie mógł być obecny w Święta pośród nich z powodu kar kościelnych nałożonych przez papieża. Każdorazowe miejsce przebywania tego wiernego świadka Ewangelii było automatycznie obłożone interdyktem (zakazem sprawowania sakramentów, w tym rozgrzeszenia). Ks. Jan Hus opuścił Pragę w kwietniu 1413 r. i osiadł na południu Czech.

1 Tm 3,16: Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.

Jak to jest być Odwiecznym Ojcem i Bogiem Mocnym, a cieszyć się z wywijania fikołków w wodach płodowych? Tego się pewnie nie dowiem nawet po tamtej stronie. Za to jedno wiem na pewno: tenże Wszechmocny Pan Zastępów i Wszechwiedzący musi być przepełniony miłością do nas, skoro znalazł upodobanie w aż tak małej prozie życia i Mu się nie znudziło nicnierobienie i "tylko" bycie blisko, bycie Bogiem z nami, przez pierwsze dziewięć miesięcy Bogiem z mamą. Nienarodzony Pantokrator, bezradny Stwórca. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

Marcin Luter tylko dlatego jest wymarzonym bohaterem corocznych uroczystości kościelnych, że wystarczająco długo jego doczesne szczątki leżą w grobowcu w wittenberskim kościele zamkowym. Bez wątpienia reformator, który nie życzył sobie, żeby zwolenników jego nauki nazywano luteranami, a nawet wyrażał pragnienie, jedno z niewielu utopijnych marzeń na jakie sobie na starość pozwalał, żeby jego pisma przepadły, a lud zwrócił się wprost i jedynie do Słowa, dziś raczej obrzuciłby nas stekiem niewybrednych obelg za robienie z niego dorocznego cyrkowego widowiska czy jakoś podobnie sformułowany zarzut.

Szukaj

Opracowania i artykuły

Media społecznościowe

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.