Opracowania i artykuły

Na podstawie fragmentu książki The New Testament in Its World, N. T. Wright i Michael F. Bird, wyd. Zondervan Academic 2019, str. 317-318

Chrześcijanie spierają się ze sobą co do Wieczerzy Pańskiej. Nie jest żadną tajemnicą, że istnieją różne poglądy na temat tego sakramentu. Była to jedna z kwestii, które wywołały podział w obozie Reformacji. Marcin Luter podkreślał, że Wieczerza Pańska jest prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Jezusa Chrystusa, a przyjmującym ten sakrament udzielone zostaje odpuszczenie grzechów. W czasach Lutra rozpowszechniały się również inne nauki. Szwajcarski reformator Ulrich Zwingli twierdził, że Wieczerzę Pańską należy rozumieć przede wszystkim na poziomie symbolicznym, a słowa Jezusa "to jest Moje ciało" oznaczają w istocie "to przedstawia Moje ciało". Po dziś dzień jest to linia podziału między różnymi chrześcijańskimi tradycjami. Jest całe spektrum poglądów na ten temat. Na jednym krańcu mamy rozumienie rzymskokatolickie - transsubstancjację - a na drugim krańcu rozumienie czysto symboliczne - wielu współczesnych chrześcijan uważa, że Wieczerza Pańska stanowi jedynie pewien obraz, świadectwo wiary Kościoła, który upamiętnia śmierć Jezusa Chrystusa. Są jeszcze tacy, którzy wyznają, że w pewnym sensie podczas Wieczerzy Pańskiej otrzymujemy ciało i krew Chrystusa przez wiarę.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.