Rozważania na czas pasyjny

Modlitwa dnia


Miłosierny i wiekuisty Boże, nie oszczędziłeś dla nas Swego Syna, który zaniósł nasze grzechy aż na krzyż. Udziel nam łaski, abyśmy mogli wytrwać w niezłomności wiary w Twego Syna oraz nie poddali się strachowi, mocy grzechu, śmierci i diabła; przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jedyny Bóg, teraz i na wieki. 

Psalmy: Ps 22, 1-5; dodatkowo : Ps 22; Ps 38

Czytanie ze Starego Testamentu: ks. Wyjścia 5, 1-6

Czytanie z Nowego Testamentu: Ewangelia św. Marka 15, 33-47

 

Rozważanie

Wszyscy widzieli krzyż. Jakie były ich oczekiwania? Czy zostały one zaspkojone? Wielu chciało zobaczyć śmierć Jezusa. Tak się stało, gdy Jezus westchnął ostatni raz. 

Inni próbowali poradzić sobie w sytuacji całkowitej ciemności w środku dnia od godziny szóstej do godziny dziewiątej. Potrafili zrobić to dopiero wtedy, gdy ciemność pochłonęła Jezusa w zapieczętowanym grobie.

Czego oczekiwał Jezus od Boga Ojca, gdy zawołał donośnym głosem o godzinie dziewiątej "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?"? Jego oczekiwania zostały zaspokojone dopiero, gdy dokończył powierzone Mu dzieło przez Ojca [J 19, 30] i polecił w ręce Ojca swojego ducha [Łk 23, 46].

Niektórzy z tych, co stali obok, czekali na przyjście Eliasza. Być może Eliasz zdejmie Go z krzyża? Ich oczekiwania zostały zaspokojone, gdy przyszedł Józef z Arymatei i zdjął ciało Jezusa. 

Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa, doczekały do końca cierpienia i poniżenia ich Pana. Doczekały się, gdy Jezus zaniósł na krzyż grzech, który jest źródłem wszelkiego cierpienia i poniżenia, i wraz z nim "oddał ducha". 

Józef z Arymatei szukał Królestwa Bożego. Znalazł je, gdy odważył się poprosić o ciało Jezusa.  Otrzymał niezłomność wiary, gdyż kupił płótno, zdjął ciało, owinął płótnem i złożył w grobowcu wykutym w skale, i przytoczył kamień przed wejście do grobu.

Ewangelia opowiada o różnych ludziach uczestniczących w wydarzeniach ukrzyżowania. Każdy z nich czegoś szukał lub oczekiwał. Czy nie nasuwa się nam na myśl jeszcze jedna osoba i jej oczekiwania?

"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" - w słowach tych zauważymy tę osobę. Bóg Ojciec szuka nas, a miejscem gdzie może nas znaleźć jest tylko Jego Syn. Wołanie Jezusa jest świadectwem, że Bóg Ojciec już nas znalazł tam, gdzie jesteśmy. Jak? W naszym zastępstwie ukarał Swego Syna. Tak więc i my, szukając łaskawości i przebaczenia, znajdziemy je w Jezusie Chrystusie.

 Rozważania pasyjne z Nowego Testamentu na każdy dzień Roku Kościelnego (Luterański Kościół Synodu Missouri).

Ostatnio dodane

SPILC - luteranie w Tokio

SPILC - luteranie w Tokio

Written byGrzegorz Żarnecki

Kościół Luterański Japonii (Nihon Ruteru Kyoudan - NRK) jest konfesyjnym Kościołem, do którego należy ok. 2500 wiernych. Podczas pobytu w Tokio miałem okazję uczestniczyć w anglojęzycznych nabożeństwach w jednym ze zborów NRK - Międzynarodowym Kościele Luterańskim św. Pawła (SPILC).

Narodzenie z dziewicy a zmartwychwstanie

Narodzenie z dziewicy a zmartwychwstanie

Written byN. T. Wright

Osoby, które zastanawiają się nad prawdziwością chrześcijaństwa, często rozważają kwestie pustego grobu Jezusa i narodzenia z dziewicy. Tak jakby te dwa zagadnienia były w jakiś sposób porównywalne i równie ważne.

Sprawa Päivi Räsänen

Sprawa Päivi Räsänen

Written byRod Dreher

Päivi Räsänen zasiada w fińskim parlamencie z ramienia partii Chrześcijańskich Demokratów. Jest praktykującą luteranką. Wszczęto względem niej dochodzenie, oskarżając o używanie mowy nienawiści, po tym jak publicznie skrytykowała decyzję władz kościelnych o poparciu wydarzenia LGBT pride.

Antynomizm - czy należy mówić ludziom co jest grzechem?

Antynomizm - czy należy mówić ludziom co jest grzechem?

Written byks. Jakub Retmaniak

Nie możemy rezygnować z Zakonu (Prawa) - nie po to, aby dobijać ludzi, ale aby Ewangelia była jeszcze słodsza, aby przynosiła prawdziwą pociechę, aby odpuszczenie grzechów nie było pustym terminem technicznym, ale źródłem radości i siły w całym życiu chrześcijańskim.

Media społecznościowe

CZYTELNIA

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

PORTAL KONFESYJNI POLECA

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.