Ostatnio dodane

Psalm 23

Psalm 23

Written byKonrad Kulasek, 06.01.2022

Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie, bo Pan jest wszechmogący jest w stanie uczynić wszystko co potrzebne, abym trwał w prawdziwej miłości, prawdziwym szczęściu. Jest w stanie wypełnić każdy brak we mnie, każdy niedostatek mojego serca, ukoić każdą tęsknotę, umocnić wolę, pomnożyć wiarę, rozpalić miłość, kiedy oziębnie. Dobry...

Dobry rok dla Konfesyjnych

Dobry rok dla Konfesyjnych

Written byGrzegorz Żarnecki, 01.01.2022

Podsumowanie wydarzeń 2021 roku

Kazanie na pierwsze święto Narodzenia Pańskiego

Kazanie na pierwsze święto Narodzenia Pańskiego

Written byks. Marcin Luter, 25.12.2021

„I stało się w one dni, że wyszedł dekret od Cesarza Augusta, aby spisano cały świat. A ten pierwszy spis stał się, gdy Cyreneusz był starostą Syryjskim. I szli wszyscy, aby spisani byli, każdy do miasta swego. Wstąpił też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej do...

Missio Dei w Wittenberdze

Missio Dei w Wittenberdze

Written byks. Jakub Retmaniak, 12.12.2021

Dobrze pamiętam swoją pierwszą wizytę w Wittenberdze. Trochę wstyd, że nastąpiło to tak późno, jakieś 4 lata po mojej ordynacji, za to akurat w roku 500-lecie Reformacji (2017). Była to konferencja NYLT – czyli młodych, konfesyjnych teologów luterańskich. Dwa lata później już jako pastor w Gródku wziąłem w udział bardziej...

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.