Ostatnio dodane

Corpus Christi 2021

Corpus Christi 2021

Written byGrzegorz Żarnecki, 09.08.2021

Corpus Christi jest stowarzyszeniem założonym kilkanaście lat temu w Szwecji, które za swój główny cel przyjęło kościelną i biblijną odnowę wśród młodych dorosłych w Europie. W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele kilku Kościołów luterańskich z Europy i Stanów Zjednoczonych. Począwszy od 2009 roku Corpus Christi organizuje międzynarodowe konferencje, podczas których...

Świętość węzła małżeńskiego - klucz i test zdrowej nauki, cz. 2

Świętość węzła małżeńskiego - klucz i test zdrowej nauki, cz. 2

Written byKonrad Kulasek, 01.08.2021

Obraz małżeństwa biblijnego przez kolejne księgi Starego Przymierza wiernie oddaje zamysł Boży względem Jego relacji z każdym Izraelitą, ale i całym zborem Izraela1. Od Adama i Ewy przez historię Salmona i Rachab, a w następnym pokoleniu - Booza i Rut. Tę ostatnią rodzinę opiewa co roku cały Izrael: po dziś...

Refleksje po nabożeństwie z okazji IDAHOBIT

Refleksje po nabożeństwie z okazji IDAHOBIT

Written byGrzegorz Żarnecki, 05.07.2021

Dwa lata temu publicznie skrytykowałem organizację nabożeństw z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (angielski akronim – IDAHOBIT). Czy miałem rację?

Dwóch chrześcijan na statku

Dwóch chrześcijan na statku

Written byGrzegorz Żarnecki, 03.07.2021

Kto może ogłosić odpuszczenie grzechów w przypadku zagrożenia życia?

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.