Ostatnio dodane

Słowaccy biskupi po stronie Päivi Räsänen

Słowaccy biskupi po stronie Päivi Räsänen

Written bykonfesyjni.pl, 22.05.2021

Stanowisko biskupów Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji wobec oskarżenia fińskiej, chadeckiej posłanki Päivi Räsänen. Opublikowane 13 maja 2021 r. (źródło: ecav.sk)

Powołanie do dojrzałości celem spełnienia się człowieka, na przykładzie transformacji Ogrodu Eden.

Powołanie do dojrzałości celem spełnienia się człowieka, na przykładzie transformacji Ogrodu Eden.

Written byAleksander Bieriezjanczuk, 10.05.2021

Referat wygłoszony podczas II Zjazdu Konfesyjnych 2021.

Luterański Kościół COVID

Luterański Kościół COVID

Written byMathew Block, 01.05.2021

Kiedy na Filipinach wprowadzono obostrzenia związane z pandemią, prezydent Luterańskiego Kościoła na Filipinach (Lutheran Church in the Philippines - LCP) Antonio Reyes wraz ze swoją żoną Arlene znajdowali się w Tiaong, w prowincji Quezon - małym mieście oddalonym o około 100 km od głównego biura LCP w Manili. Ze względu...

Świętość węzła małżeńskiego - klucz i test zdrowej nauki, cz. 1

Świętość węzła małżeńskiego - klucz i test zdrowej nauki, cz. 1

Written byKonrad Kulasek, 24.04.2021

Paweł Apostoł, pisząc do Efezjan, nazywa małżeństwo wielką tajemnicą - w odniesieniu do Chrystusa i do Zboru [Ef 5.32]. W oparciu o te słowa, przełożone z mysterion na sacramentum małżeństwo zostało z czasem "wciągnięte w poczet" ustanowień Pańskich, sakramentalnych znaków łaski Bożej. Filip Melanchton wahał się co do "sakramentalności" tej...

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.