Ostatnio dodane

Dziwna wielkanocna historia

Dziwna wielkanocna historia

Written byN. T. Wright, 03.04.2021

Na podstawie fragmentu książki Surprised by Hope, wyd. HarperCollins 2008, str. 53-57

Obrazy i rzeźby w kościele?

Obrazy i rzeźby w kościele?

Written byGrzegorz Żarnecki, 14.03.2021

Niedawno pewien protestant zadał mi pytanie: „Dlaczego luteranie pozwalają na figury w swoich kościołach mimo biblijnego zakazu?”

Dobroczynność

Dobroczynność

Written byTom Holland

Na podstawie 5 rozdziału książki Dominion, wyd. Basic Books 2019, str. 137-144. Większość oryginalnego fragmentu jest dostępna na Google Books.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.