Ostatnio dodane

Kanon biblijny a rozumienie proroctwa i interpretacja 12 Proroków

Kanon biblijny a rozumienie proroctwa i interpretacja 12 Proroków

Written byMateusz Minkus, 11.12.2020

Umiejscowienie księgi w kanonie biblijnym jest elementem tradycji, który ma wpływ na percepcję kluczowych wątków Biblii. Zwyczajowo w każdym kanonie grupuje się księgi w dość jednolite grupy. Zakwalifikowanie księgi do jednej z tych grup, nakłania do ich interpretacji w podobny sposób. Uwaga interpretatorów jest skierowana na dostrzeganie cech wspólnych i ...

Meandry teologii tekstylnej, czyli: alba ze stułą nie jest staroluterańskim logo

Written byks. Jakub Retmaniak, 03.12.2020

Pozwoliłem sobie zacząć od dość prowokacyjnego tytułu, będącego jawnym nawiązaniem do znanego powszechnie tekstu1 śp. ks. Jana Grossa – którego uważam za najwybitniejszego polskiego luterańskiego liturgistę. Tym samym niektórzy z Was – zwłaszcza wieloletni obserwatorzy środowiska „Konfesyjnych” mogą przecierać oczy ze zdumienia. Jak to nie jest staroluterańskim logo? Czyżby znów...

Zakon i Ewangelia – na przykładzie dwóch kazań ks. Leopolda Otto

Zakon i Ewangelia – na przykładzie dwóch kazań ks. Leopolda Otto

Written byks. Jakub Retmaniak, 11.11.2020

Referat wygłoszony podczas Zjazdu Konfesyjnych 2020

Odpowiedzialność wiernych za kler

Written byMateusz Minkus, 31.10.2020

Analiza fragmentu Księgi Malachiasza 2, 2Artykuł rozpoczyna się od osadzenia analizowanego fragmentu w jego pierwotnym kontekście. Przedstawione zostaną zarówno okoliczności powstania Księgi Malachiasza, jak i umieszczenie badanego fragmentu w strukturze tekstu. W kolejnych partiach będą omawiane kluczowe pojęcia użyte w Mal 2,2, czyli błogosławieństwo i przekleństwo. Następnie zostanie omówiony obraz...

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.