Ostatnio dodane

Członkowie Bożej rodziny

Członkowie Bożej rodziny

Kazanie na nabożeństwo w sobotę po Wszystkich Świętych – 4 listopada 2023

Kult świętych - mój największy problem z rzymskim katolicyzmem

Kult świętych - mój największy problem z rzymskim katolicyzmem

Przełom października i listopada to dla mnie - konwertyty z katolicyzmu na luteranizm - czas dość szczególny. Z jednej strony wypada Pamiątka Reformacji, utrzymana często w tryumfalistycznym tonie, z zapałem obchodzona przez protestancką mniejszość, która ma okazję podkreślić swą wyznaniową odrębność. Z drugiej strony mamy dzień Wszystkich Świętych, który siłą...

Co jest sednem Pisma?

Co jest sednem Pisma?

Kazanie wygłoszone 7 października 2023 w Krakowie na podstawie Ewangelii wg św. Mateusza 22,34-46.

Modlitwa przedwyborcza

Modlitwa przedwyborcza

Nasz Boże, Królu Nieba i Ziemi, Przychodzimy do Ciebie, by dziękować Ci za wszystkie dobre rzeczy, które się przydarzają wiernym Tobie. Błogosław wszystkim, którzy wybrali Ciebie i pełnią Twoją wolę. Naucz nas rozróżniać Twoich proroków od samozwańców. W obliczu zbliżających się wyborów przynosimy do Ciebie nasz kraj. Wybacz nam nasze...

Wieczorne nabożeństwo w Krakowie

Serdecznie zapraszamy na wieczorne nabożeństwo z Komunią Świętą, które odbędzie się 2 września o godzinie 17:00 w parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej w Krakowie. Nasza liturgia będzie miała miejsce w budynku przy ul. Smolki 8, a kazanie wygłosi ks. Martin Damašek, który przyjedzie do nas z Pragi.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.