Ostatnio dodane

Nowa interpretacja Lutra?

Nowa interpretacja Lutra?

Written byLucas Hattenberger

Muszę przyznać, że kiedy przyjąłem wiarę chrześcijańską, to Luter miał na mnie ogromny wpływ. Zwracałem się przede wszystkim do jego dzieł. Luter jest pisarzem bezpośrednim, nie boi się nazywać papieża antychrystem. Młodzieńczy buntownik, który był we mnie, kochał to!

Służba Bogu i ludziom według Grzegorza z Nazjanzu

Służba Bogu i ludziom według Grzegorza z Nazjanzu

Written byKrzysztof Rzońca

Już w pierwszych zborach chrześcijańskich nabożeństwo i troska o ludzi będących w potrzebie były nierozerwalnie ze sobą związane. Życie duchowe łączyło się z czynieniem miłosierdzia i odnosiło się do troski o człowieka w potrzebie. Świadczą o tym pisma jednego z wielkich doktorów Kościoła – Grzegorza z Nazjanzu (ok. 329 -...

Zacieśnianie więzi pomiędzy łotewskimi i angielskimi luteranami

Zacieśnianie więzi pomiędzy łotewskimi i angielskimi luteranami

Written bykonfesyjni.pl

12 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie pomiędzy delegacją Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Łotwy (ELCL) a Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Anglii (ELCE). Miało ono miejsce w pomiątkowym Kościele Luther-Tyndale w Kentish Town, w Londynie.

Jan Hus i husytyzm

Jan Hus i husytyzm

Written byGrzegorz Żarnecki

Jan Hus jest zaliczany do średniowiecznych prekursorów Reformacji. Był czołową postacią ruchu reformatorskiego w Czechach, który stopniowo zaczął być nazywany husytyzmem.

Media społcznościowe

CZYTELNIA

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

PORTAL KONFESYJNI POLECA

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.