Ostatnio dodane

Dobroczynność

Dobroczynność

Written byTom Holland

Na podstawie 5 rozdziału książki Dominion, wyd. Basic Books 2019, str. 137-144. Większość oryginalnego fragmentu jest dostępna na Google Books.

Kanon biblijny a rozumienie proroctwa i interpretacja 12 Proroków

Kanon biblijny a rozumienie proroctwa i interpretacja 12 Proroków

Written byMateusz Minkus, 11.12.2020

Umiejscowienie księgi w kanonie biblijnym jest elementem tradycji, który ma wpływ na percepcję kluczowych wątków Biblii. Zwyczajowo w każdym kanonie grupuje się księgi w dość jednolite grupy. Zakwalifikowanie księgi do jednej z tych grup, nakłania do ich interpretacji w podobny sposób. Uwaga interpretatorów jest skierowana na dostrzeganie cech wspólnych i ...

Meandry teologii tekstylnej, czyli: alba ze stułą nie jest staroluterańskim logo

Written byks. Jakub Retmaniak, 03.12.2020

Pozwoliłem sobie zacząć od dość prowokacyjnego tytułu, będącego jawnym nawiązaniem do znanego powszechnie tekstu1 śp. ks. Jana Grossa – którego uważam za najwybitniejszego polskiego luterańskiego liturgistę. Tym samym niektórzy z Was – zwłaszcza wieloletni obserwatorzy środowiska „Konfesyjnych” mogą przecierać oczy ze zdumienia. Jak to nie jest staroluterańskim logo? Czyżby znów...

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.