Ostatnio dodane

Skandal krzyża

Skandal krzyża

Kazanie wygłoszone 6 lipca 2024 r. na nabożeństwie nieszpornym w Krakowie

Nabożeństwo nieszporne 6 lipca w Krakowie

Nabożeństwo nieszporne 6 lipca w Krakowie

Zapraszamy na kolejne nabożeństwo nieszporne w Krakowie, które odbędzie się 6 lipca o 17:00 przy ul. Smolki 8 (w kancelarii parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej). Kazanie wygłosi ks. Martin Damašek (ECAV), który przyjedzie do nas z Pragi.

Bóg dotrzymuje Słowa

Bóg dotrzymuje Słowa

Kazanie wygłoszone na nabożeństwie nieszpornym w Krakowie 1 czerwca 2024 r. Po tych wydarzeniach słowo PANA doszło do Abrama w widzeniu: Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. I Abram powiedział: Panie BOŻE, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mego domu...

Warsztaty liturgiczne w Czeskim Cieszynie

Warsztaty liturgiczne w Czeskim Cieszynie

8 czerwca br. w Czeskim Cieszynie odbędą się jednodniowe warsztaty poświęcone liturgii luterańskiej.

Nabożeństwa nieszporne w Krakowie

Nabożeństwa nieszporne w Krakowie

W każdą pierwszą sobotę miesiąca Ewangelickie Stowarzyszenie Luteran Konfesyjnych organizuje w Krakowie nabożeństwa nieszporne.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.

Media społecznościowe

Luteranie Konfesyjni na Facebooku            
Konfesyjni TV w serwisie YouTube