Ostatnio dodane

W poszukiwaniu Tradycji apostolskiej

W poszukiwaniu Tradycji apostolskiej

Written byGrzegorz Żarnecki

Wspólne nauki Didache, Listu Klemensa i Listu Barnaby

Zmartwychwstały

Zmartwychwstały

Written byEwa von Tiele-Winckler

Jezus żyje, z Nim i ja... [ŚE 178], tak śpiewamy w starej kościelnej pieśni. Słowa te oczywiście nie oznaczają tego, jakobyśmy dzielili życie z każdą organiczną istotą, ani też faktu, że żyjemy w XX wieku jako chrześcijańscy obywatele środkowej Europy; nie, to małe słówko „z”, które w Nowym Testamencie tak...

Spojrzenie na Krzyż

Spojrzenie na Krzyż

Written byEwa von Tiele-Winckler

Kto ma oczy otwarte na własną nędzę, ten spostrzega również jak cudowny jest krzyż. Tylko ułaskawieni grzesznicy mogą pojąć tajemnicę zbawienia, które zostało dokonane w tak niezmiernym cierpieniu.

SPILC - luteranie w Tokio

SPILC - luteranie w Tokio

Written byGrzegorz Żarnecki

Kościół Luterański Japonii (Nihon Ruteru Kyoudan - NRK) jest konfesyjnym Kościołem, do którego należy ok. 2500 wiernych. Podczas pobytu w Tokio miałem okazję uczestniczyć w anglojęzycznych nabożeństwach w jednym ze zborów NRK - Międzynarodowym Kościele Luterańskim św. Pawła (SPILC).

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.