Ostatnio dodane

Stanowisko duszpasterskie biskupów Kościoła ewangelickiego na Słowacji wobec tematów związanych z etyką seksualną

Stanowisko duszpasterskie biskupów Kościoła ewangelickiego na Słowacji wobec tematów związanych z etyką seksualną

Written byks. Jakub Retmaniak

Biskupi Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji (dalej ECAV) przygotowali stanowisko duszpasterskie będące reakcją na prezentowane w mediach tematy, związane z etyką seksualną. Zostało ono opublikowane 13 lipca 2020 r. (źródło: ecav.sk)

Wspólnota, tolerancja i granice

Wspólnota, tolerancja i granice

Written byN. T. Wright

Fragmenty wystąpienia Toma Wrighta na konferencji o przyszłości anglikanizmu Future of Anglicanism Conference w 2002 r. Głównym punktem odniesienia dla autora jest nauczanie apostoła Pawła w kwestii przestrzegania zasad we wspólnocie Kościoła. Tekst oryginalny został opublikowany w książce Pauline Perspectives: Essays On Paul 1978-2013 N.T. Wright, SPCK, London, 2013 oraz...

Chaos, porządek, twórczość

Chaos, porządek, twórczość

Written byMateusz Minkus

Jakie jest biblijne znaczenie tytułowych pojęć? W których fragmentach Pisma Świętego one występują? I co wynika z tego dla naszego życia?

W poszukiwaniu Tradycji apostolskiej

W poszukiwaniu Tradycji apostolskiej

Written byGrzegorz Żarnecki

Wspólne nauki Didache, Listu Klemensa i Listu Barnaby

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.