Ostatnio dodane

Zaufał Panu, niechże go ratuje!

Zaufał Panu, niechże go ratuje!

Kazanie pasyjne na sobotę przed Niedzielą Palmową

Liturgia łączona: Niedziela Palmowa i Święto Zwiastowania Marii Pannie

Liturgia łączona: Niedziela Palmowa i Święto Zwiastowania Marii Pannie

Wprowadzenie Rok liturgiczny jest faktycznie połączonymi kilkoma kalendarzami. Z tego powodu niektóre święta mogą wejść ze sobą w kolizję. W szczególności dotyczy to świąt powiązanych z Bożym Narodzeniem, które jest synchronizowane z kalendarzem słonecznym i świąt powiązanych z Wielkanocą, której termin jest ustalony w kalendarzu księżycowym.

Alians Konfesyjno-Luterański - relacja z zebrania założycielskiego 24 lutego 2024 r.

Alians Konfesyjno-Luterański - relacja z zebrania założycielskiego 24 lutego 2024 r.

Idąc ulicami Nowego Miasta w Pradze, rozglądałem się za podanym adresem. Karlovo náměstí 22, ratusz Nowomiejski. Szybko znalazłem właściwy budynek, ale musiałem zadzwonić do jednego z uczestników umówionego spotkania, by podprowadził mnie do odpowiedniego wejścia od strony ulicy Vodičkovej. Po przejściu przez salę z gotyckim sklepieniem weszliśmy do mniejszego pomieszczenia,...

Miecz Prawa i śnieg Ewangelii

Miecz Prawa i śnieg Ewangelii

Kazanie wygłoszone 3 lutego 2024 r. podczas nabożeństwa nieszpornego w Krakowie. Czytania biblijne: Iz 55,10-13; Hbr 4,9-13; przypowieść o siewcy Łk 8,4-15.

Biblijne metafory Kościoła a porządek nabożeństwa

Biblijne metafory Kościoła a porządek nabożeństwa

Na kartach Biblii można znaleźć wiele przedstawień Kościoła. Zwykle są one ukazane w postaci metafor. Biorąc pod uwagę, że każda z nich uwypukla inne cechy Kościoła, a nabożeństwo powinno być jedynie wycinkiem działalności Kościoła, różnicuje to wpływ różnych metafor na budowę porządku liturgicznego. Zacznijmy od podstawowego znaczenia słowa, które jest...

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.