Ostatnio dodane

Zakon i Ewangelia – na przykładzie dwóch kazań ks. Leopolda Otto

Zakon i Ewangelia – na przykładzie dwóch kazań ks. Leopolda Otto

Written byks. Jakub Retmaniak, 11.11.2020

Referat wygłoszony podczas Zjazdu Konfesyjnych 2020

Odpowiedzialność wiernych za kler

Written byMateusz Minkus, 31.10.2020

Analiza fragmentu Księgi Malachiasza 2, 2Artykuł rozpoczyna się od osadzenia analizowanego fragmentu w jego pierwotnym kontekście. Przedstawione zostaną zarówno okoliczności powstania Księgi Malachiasza, jak i umieszczenie badanego fragmentu w strukturze tekstu. W kolejnych partiach będą omawiane kluczowe pojęcia użyte w Mal 2,2, czyli błogosławieństwo i przekleństwo. Następnie zostanie omówiony obraz...

Wysokokościelna liturgia luterańska w pobożności osoby świeckiej

Wysokokościelna liturgia luterańska w pobożności osoby świeckiej

Written byIgor Mędela, 25.09.2020

Pierwszym terminem wymagającym wyjaśnienia jest słowo "wysokokościelny". Pragnę zaznaczyć, że jest to kalka z języka angielskiego i słowa high church1. Termin ten oryginalnie oznaczał grupę wiernych i duchownych Kościoła Anglii, którzy w teologii i liturgii reprezentowali nurt tradycyjny, bliższy pobożności rzymskokatolickiej niż protestanckiej w stylu metodystów czy kalwińskiego skrzydła anglikanizmu,...

Działalność Kościoła Wyznającego w III Rzeszy

Działalność Kościoła Wyznającego w III Rzeszy

Written byMateusz Minkus, 17.09.2020

Wydarzenia, które miały miejsce w Niemczech w latach 1933-1945 miały wpływ na cały świat. Adolf Hitler, wraz ze swoimi politycznymi sojusznikami, ingerował również w sprawy niemieckich kościołów.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.