Corpus Christi jest stowarzyszeniem założonym kilkanaście lat temu w Szwecji, które za swój główny cel przyjęło kościelną i biblijną odnowę wśród młodych dorosłych w Europie. W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele kilku Kościołów luterańskich z Europy i Stanów Zjednoczonych. Począwszy od 2009 roku Corpus Christi organizuje międzynarodowe konferencje, podczas których uczestnicy słuchają wykładów, biorą udział w spotkaniach modlitewnych oraz grupach biblijnych. Jest to oczywiście również okazja do nawiązania nowych znajomości z całego świata.

Kiedy na Filipinach wprowadzono obostrzenia związane z pandemią, prezydent Luterańskiego Kościoła na Filipinach (Lutheran Church in the Philippines - LCP) Antonio Reyes wraz ze swoją żoną Arlene znajdowali się w Tiaong, w prowincji Quezon - małym mieście oddalonym o około 100 km od głównego biura LCP w Manili. Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, musieli pozostać na miejscu. Prezydent Kościoła zrobił więc to, co każdy uczyniłby w jego sytuacji: rozpoczął pracę misyjną.

Kościół Luterański Japonii (Nihon Ruteru Kyoudan - NRK) jest konfesyjnym Kościołem, do którego należy ok. 2500 wiernych. Podczas pobytu w Tokio miałem okazję uczestniczyć w anglojęzycznych nabożeństwach w jednym ze zborów NRK - Międzynarodowym Kościele Luterańskim św. Pawła (SPILC).

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.