Idąc ulicami Nowego Miasta w Pradze, rozglądałem się za podanym adresem. Karlovo náměstí 22, ratusz Nowomiejski. Szybko znalazłem właściwy budynek, ale musiałem zadzwonić do jednego z uczestników umówionego spotkania, by podprowadził mnie do odpowiedniego wejścia od strony ulicy Vodičkovej. Po przejściu przez salę z gotyckim sklepieniem weszliśmy do mniejszego pomieszczenia, gdzie przy dużym drewnianym stole zgromadziło się już kilkanaście osób. Dochodziła 10 rano i gospodarze spotkania zaprosili wszystkich do zajęcia miejsc.

Tegoroczna edycja konferencji Corpus Christi odbyła się w ostatnim tygodniu lipca w Göteborgu. Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią organizatorzy postanowili powrócić do stacjonarnej formy spotkania. Frekwencja dopisała - udział wzięło ok. 150 osób z 17 państw, w tym cztery osoby z Polski.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.