Kiedy na Filipinach wprowadzono obostrzenia związane z pandemią, prezydent Luterańskiego Kościoła na Filipinach (Lutheran Church in the Philippines - LCP) Antonio Reyes wraz ze swoją żoną Arlene znajdowali się w Tiaong, w prowincji Quezon - małym mieście oddalonym o około 100 km od głównego biura LCP w Manili. Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, musieli pozostać na miejscu. Prezydent Kościoła zrobił więc to, co każdy uczyniłby w jego sytuacji: rozpoczął pracę misyjną.

Kościół Luterański Japonii (Nihon Ruteru Kyoudan - NRK) jest konfesyjnym Kościołem, do którego należy ok. 2500 wiernych. Podczas pobytu w Tokio miałem okazję uczestniczyć w anglojęzycznych nabożeństwach w jednym ze zborów NRK - Międzynarodowym Kościele Luterańskim św. Pawła (SPILC).

Päivi Räsänen, fińska polityk, w latach 2011-2015 minister spraw wewnętrznych

Päivi Räsänen zasiada w fińskim parlamencie z ramienia partii Chrześcijańskich Demokratów. Jest praktykującą luteranką. Wszczęto względem niej dochodzenie, oskarżając o używanie mowy nienawiści, po tym jak publicznie skrytykowała decyzję władz kościelnych o poparciu wydarzenia LGBT pride.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.