100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

W dniu 21 marca 2014 r. przypada 100-lecie urodzin jednego z najzacniejszych duchownych naszego Kościoła - śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego, seniora diecezji mazurskiej i proboszcza w Szczytnie oraz w Sorkwitach, a następnie od roku 1964 najpierw II proboszcza, potem I proboszcza i dyrektora oraz duszpasterza Domu Sióstr Diakonis "Eben-Ezer" w Dzięgielowie.

Ks. senior dr Alfred Jagucki urodził się na Suwalszczyźnie w Kramniku  dnia 21 marca 1914 r. Był żonaty z Agnieszką z domu Rynkiewicz, mieli jedną córkę Elżbietę i trzech synów (ks. biskup Walter Jagucki, ks. biskup Janusz Jagucki i mgr inż. Karol Jagucki).
W tych dniach z okazji 100-lecia urodzin śp. ks. Alfreda Jaguckiego wyszła pod redakcją dr teol. Jadwigi Badury i ks. radcy Jana Badury książka wspomnieniowa, w której m.in. jest mój krótki artykuł p.t.: "Byłem wikariuszem księdza doktora Alfreda Jaguckiego."
Rzadko się zdarza, że ktoś jest dwukrotnie wikariuszem tego samego księdza proboszcza. Ja miałem to szczęście być wikariuszem diecezjalnym ks. seniora A. Jaguckiego w Szczytnie z nominacji Konsystorza (1960-1962), a następnie na zaproszenie księdza doktora Alfreda Jaguckiego w Cieszynie (1973-1978).

O Księdzu Doktorze tak pisze Polska Wikipedia:

Ks. Alfred Jagucki (ur. 21 marca 1914 w Kramniku, zm. 28 czerwca 2004 w Dzięgielowie i pochowany na cmentarzu w Cieszynie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
W 1938 został ordynowany na duchownego przez ks. bp. Juliusza Bursche; w 1945 r. podjął pracę duszpasterską na Mazurach, gdzie był proboszczem w Sorkwitach, później Szczytnie, a w latach 1959-1963 był seniorem (zwierzchnikiem) diecezji mazurskiej. Wskutek szykan służby bezpieczeństwa PRL przeniósł się na Śląsk Cieszyński, gdzie w 1963 r. objął zwierzchnictwo nad parafią ewangelicką w Cieszynie, największą w kraju. Od 1967 r. był ponadto duszpasterzem Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie, kierował także Domem Opieki "Emaus". W 1984 r. przeszedł na emeryturę.

Zaliczał się do liderów ruchu ewangelizacyjno-misyjnego w Kościele ewangelickim. Był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz członkiem Rady Synodalnej, doktorem teologii ewangelickiej, autorem wielu książek i artykułów teologicznych.

Z małżeństwa z Agnieszką Rynkiewicz pozostawił czworo dzieci (trzech synów i córkę); jeden z synów Janusz został zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a drugi – Walter – zwierzchnikiem Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii.
 

Ważniejsze publikacje:

Z Chrystusem przez świat, Warszawa 1974.
Zawsze z Chrystusem, Warszawa 1983.
Pytania wiary, Bielsko-Biała 1998.
Mazurskie dole i niedole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach, Olsztyn 2004.
Uroczystości 100-lecia urodzin odbędą się w Niedzielę Oculi, 23 marca 2014 r.: w Cieszynie w kościele Jezusowym o godz. 8.00 oraz w kościele "Eben-Ezer" Dzięgielowie o godzinie 10.00.
Z okazji 10-lecia śmierci śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego wspomnienie Zmarłego odbędzie się w niedzielę, dnia 6 lipca 2014 r.
Pan Jezus tak powiada: "Sługo dobry i wierny, nad tym co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę: Wejdź do radości Pana Swego!"

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.