Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

W dniu 26 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki przy ul. Zamkowej 2 nastąpiło otwarcie wystawy historycznej poświęconej Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu.  W uroczystości uczestniczyli duchowni Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu : ks. Adam Malina i ks. Łukasz Ostróżka, przedstawiciele rady parafialnej oraz liczni goście.

Zebranych powitali gospodarze obiektu tj. przedstawiciele Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. W krótkim przemówieniu inauguracyjnym wspomniano o roli, jaką w historii miasta odegrały słynne rodziny ewangelickie, a w szczególności o osobie Henryka Dietla – przemysłowca, któremu zawdzięczamy m.in. budynek kościoła ewangelickiego, znajdujący się przy ul. Żeromskiego.

Wystawa składa się z kilkunastu tablic informacyjnych ubogaconych fotografiami, przybliżającymi zwiedzającym zasady wiary ewangelickiej jak również historię luteranizmu w Sosnowcu. Możemy zobaczyć zarówno obecne zdjęcia kościoła i cmentarza ewangelickiego jak również bardzo ciekawe i rzadkie materiały archiwalne.

Wystawa będzie czynna do dnia 10 listopada 2014 r. a w jej ramach odbędą trzy wykłady. W dniu 17 września o godz. 17.00 ks. Adam Malina przedstawi historię ewangelików w Sosnowcu. 24 września o godz. 17.00 ks. bp Jan Cieślar poprowadzi wykład poświęcony ewangelikom w dawnym zaborze rosyjskim, natomiast w dniu 1 października również o godz. 17.00 ks. dr Adrian Korczago przybliży zwyczaje i praktyki religijne polskich ewangelików.

Jest to już druga wystawa zorganizowana na przestrzeni ostatnich paru lat przez sosnowieckie instytucje kulturalne poświęcona ewangelikom. Poprzednia miała miejsce w 2011 r. w budynku Muzeum w Sosnowcu przy ul. Chemicznej.

Dzięki takim inicjatywom, mieszkańcy naszego miasta i regionu mają okazję zapoznać się z kulturą i historią ewangelicyzmu, jak również uzyskać rzetelne informacje na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Uczestniczący w otwarciu wystawy goście zadawali dużo pytań obecnym duchownym luterańskim i wyrażali również zainteresowanie odwiedzeniem kościoła ewangelickiego.

Oby takich wystaw było jak najwięcej, nie tylko w Sosnowcu ale i w każdym mieście, gdzie istnieje i funkcjonuje społeczność luterańska, bowiem są one przysłowiowym otwarciem się na zewnątrz i wyjściem do ludzi, którzy bardzo często nic nie wiedzą o polskim protestantyzmie, jego wspaniałej historii i tradycjach.

 

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.