Luterański Człowiek Roku 2012 wybrany

Od początku stycznia br. oddawaliśmy głosy w naszym plebiscycie na "Luterańskiego Człowieka Roku 2012". Głosowanie odbywało się w dwóch kategoriach : "polskiej" i "zagranicznej". Wybór był niezwylke trudny, bowiem wszyscy zgłoszeni kandydaci są znaczącymi i wyróżniającymi się postaciami w luterańskiej społeczności. Wszyscy są znani i cenieni, zatem nikogo w szczególny sposób nie trzeba było przedstawiać.

Niemniej, "Luterański Człowiek Roku 2012" musiał zostać wyłoniony tylko jeden - a w  zasadzie dwóch, bowiem, jak zaznaczono na wstępie - plebiscyt zostal podzielony na dwie kategorie.

W kategorii krajowej - zdecydowaną większością głosów, internauci postanowili wyróżnić ks. Andrzeja Fobera z Wrocławia, który tym samym zwyciężył plebiscyt i otrzymał tytuł "Luterańskiego Człowieka Roku 2012".

W kategorii zagranicznej - największą liczbę głosów zdobył ks. bp dr Walter E. Obare Omwanza z Kenii.

W imieniu redakcji portalu, składam zwycięzcom serdeczne gratulacje, oraz życzenia wszelkich łask i pomocy bożej w pełnionej służbie Bogu i Kościołowi. Życzenia te kieruję również do wszystkich kandydatów plebiscytu. Dziękuję także internautom, którzy tak licznie wspierali swoich kandydatów. 

{jvotesystem poll=|4|}

{jvotesystem poll=|5|}

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.