Zjazd Konfesyjnych (online) 2020

24 października 2020 r. odbył się Zjazd Konfesyjnych w trybie wideokonferencji. Uczestniczyło w nim 15 osób z 4 państw (Polska, Czechy, Finlandia, Wlk. Brytania), związanych z różnymi Kościołami.

Początkowo Zjazd miał się odbyć w Warszawie, jednak ze względu na coraz gorszą sytuację epidemiczną formuła wydarzenia została zmieniona.

Wideokonferencję rozpoczęliśmy modlitwą oraz krótką prezentacją redaktora Grzegorza Żarneckiego, który przedstawił podstawowe idee konfesyjnego luteranizmu i przypomniał historię portalu Luteranie Konfesyjni.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Filipa Łapińskiego, redaktora portalu Należeć do Jezusa, który podzielił się przemyśleniami nt. zwiastowania prawdy chrześcijańskiej w czasach postmodernizmu.

Trzecim prelegentem był Igor Mędela, który opowiedział nam o swojej perspektywie na rolę wysokokościelnej liturgii luterańskiej w pobożności osoby świeckiej.

Ostatnim zaplanowanym punktem Zjazdu był referat ks. Jakuba Retmaniaka o Zakonie i Ewangelii. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie dwóch kazań ks. Leopolda Otto.

Część oficjalną zakończyliśmy modlitwą, po której chętni uczestnicy zostali na nieformalne rozmowy. Zgodnie uznaliśmy, że warto będzie powtórzyć takie spotkanie w przyszłym roku. Poniżej udostępnione zostały niektóre materiały ze Zjazdu.

 

 

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.