Zjazd Konfesyjnych w Kluczborku

Zapraszamy na V Zjazd Konfesyjnych, który odbędzie się 10 września na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku!

Wstępny plan Zjazdu:

12:00 rozpoczęcie i powitanie uczestników, referat "Narracja nowego stworzenia" - Grzegorz Żarnecki
13:00 referat "Boże Prawo - źródło porządku w miłości i przewodnik dla przewodników" - Mateusz Minkus
14:00-16:00 przerwa obiadowa
16:00 referat "Wolność do miłości chrześcijańskiej w świetle Listów Pawła (1 Kor 13, Ga i in.)" - Konrad Kulasek
17:00 nieszpory

Plakat promujący:

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.