Nabożeństwa nieszporne w Krakowie

W każdą pierwszą sobotę miesiąca Ewangelickie Stowarzyszenie Luteran Konfesyjnych organizuje w Krakowie nabożeństwa nieszporne.

Inicjatywa ta prowadzona jest przy zaangażowaniu pastorów pracujących na co dzień na terenie Czech. Głoszeniem Słowa i sprawowaniem Wieczerzy Pańskiej posługują ks. Dale Kaster i ks. Martin Damašek. Miejsce udostępnia parafia ewangelicko-prezbiteriańska w Krakowie - nabożeństwa odbywają się w kancelarii parafialnej przy ul. Smolki 8 o godzinie 17:00.

Nagrania z nabożeństw można obejrzeć na kanale Konfesyjni TV w serwisie YouTube. Porządek liturgii jest przygotowywany w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Najbliższe nabożeństwo nieszporne odbędzie się 4 maja o 17:00. Serdecznie zapraszamy!

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.