Nabożeństwo nieszporne 6 lipca w Krakowie

Zapraszamy na kolejne nabożeństwo nieszporne w Krakowie, które odbędzie się 6 lipca o 17:00 przy ul. Smolki 8 (w kancelarii parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej). Kazanie wygłosi ks. Martin Damašek (ECAV), który przyjedzie do nas z Pragi.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.