Luterański Kościół COVID

Kiedy na Filipinach wprowadzono obostrzenia związane z pandemią, prezydent Luterańskiego Kościoła na Filipinach (Lutheran Church in the Philippines - LCP) Antonio Reyes wraz ze swoją żoną Arlene znajdowali się w Tiaong, w prowincji Quezon - małym mieście oddalonym o około 100 km od głównego biura LCP w Manili. Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, musieli pozostać na miejscu. Prezydent Kościoła zrobił więc to, co każdy uczyniłby w jego sytuacji: rozpoczął pracę misyjną.

Oczywiście, początkowo nie miał tego w planach. Prezydent Reyes odwiedzał nieruchomość niedawno nabytą przez LCP, kiedy wprowadzono kwarantannę. Nie mogąc wrócić do Manili, zorganizował lokalną służbę dystrybucji żywności, dostarczając darmowy ryż osiedleńcom mieszkającym wzdłuż trasy Filipińskiej Kolei Państwowej, którzy nie byli w stanie pracować z powodu przepisów dotyczących pandemii. To, co zaczęło się jako pomoc dla 12 rodzin, ostatecznie objęło zasięgiem 40 rodzin.

Ta charytatywna służba z czasem doprowadziła do studiów biblijnych z miejscową ludnością, a w końcu do regularnych nabożeństw. Dziś LCP ma nową parafię misyjną na tym obszarze o unikalnej nazwie: Luterański Kościół COVID, gdzie „COVID” oznacza „Chrystus, nasz zwycięski nieskończony Zbawiciel” (ang. Christ Our Victorious Infinite Deliverer) - celowe przypomnienie, że Bóg może wykorzystać nawet najtrudniejsze okoliczności ku dobremu.

„Pomimo konieczności stawienia czoła negatywnym skutkom pandemii, dziękujemy Bogu za Jego łaskę i miłosierdzie.” - mówi Prezydent Reyes o sytuacji na Filipinach - „Nawet w tych czasach Kościół trwa”.

Dzisiaj, dzięki dostępnym funduszom, LCP nadal dostarcza ryż potrzebującym. Pandemia, która spowodowała utratę miejsc pracy, a także wzrost cen podstawowych produktów żywnościowych, pozostawiła wielu w potrzebie.

Kościół Luterański na Filipinach jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej oraz Międzynarodowej Rady Luterańskiej, globalnego stowarzyszenia konfesyjnych denominacji luterańskich.


opracowanie i tłumaczenie: Grzegorz Żarnecki

Oryginalny artykuł "Philippines: Church Planting in a Pandemic" ukazał się na stronie ilc-online.org.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.