Corpus Christi 2021

Corpus Christi jest stowarzyszeniem założonym kilkanaście lat temu w Szwecji, które za swój główny cel przyjęło kościelną i biblijną odnowę wśród młodych dorosłych w Europie. W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele kilku Kościołów luterańskich z Europy i Stanów Zjednoczonych. Począwszy od 2009 roku Corpus Christi organizuje międzynarodowe konferencje, podczas których uczestnicy słuchają wykładów, biorą udział w spotkaniach modlitewnych oraz grupach biblijnych. Jest to oczywiście również okazja do nawiązania nowych znajomości z całego świata.

Tegoroczna edycja konferencji Corpus Christi miała miejsce na przełomie lipca i sierpnia. Ze względu na pandemię po raz pierwszy odbyła się w trybie online1. Wykłady zostały przygotowane przez ks. dra Johna Kleiniga z Kościoła Luterańskiego Australii. Motywem przewodnim było uświęcenie chrześcijanina poprzez zjednoczenie z Chrystusem.

Miałem przyjemność połączyć się na konferencję i wysłuchać wykładów ks. Kleiniga. Szczególnie zapadły mi w pamięć dwa wątki. Pierwszy z nich związany był z wersetem z Pierwszego Listu Jana 1,7: „krew Jezusa (...) oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. Jak wskazał prelegent, nie chodzi tylko o te grzechy, które my popełniliśmy. Krew Jezusa oczyszcza nas również z tych grzechów, którymi inni ludzie nas skrzywdzili. W swojej praktyce duszpasterskiej ks. Kleinig spotkał kiedyś młodą kobietę, która doświadczyła wykorzystania seksualnego. Przez wiele miesięcy czuła się skalana i niegodna przystępowania do Wieczerzy Pańskiej. Wyzwalające okazało się dla niej zwiastowanie Słowa na podstawie przytoczonego wersetu. Zrozumiała, że krew Jezusa oczyszcza ją zupełnie w oczach Boga, również z doznanych krzywd.

Drugim wątkiem, który wydał mi się szczególnie cenny, było symboliczne powiązanie sakramentów z wyświęcaniem synów Aarona na kapłanów. Jednym z pierwszych elementów wprowadzenia w czynności kapłańskie było obmycie wodą [3 Mojż. 8,6]. Podobnie my zostaliśmy cieleśnie obmyci wodą podczas chrztu. Kolejnym elementem wprowadzania w kapłaństwo było pomazanie krwią zwierzęcia ofiarnego [3 Mojż. 8,22nn]. Podobnie my zostaliśmy pokropieni krwią Chrystusa [1 P 1,2] i jesteśmy nią ponownie naznaczani w każdej Eucharystii. Wreszcie synowie Aarona zostali pokropieni oliwą namaszczenia [3 Mojż. 8,30]. Podobnie, jako chrześcijanie, zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym [2 Kor 1,21; 1 J 2,20.27].

Również spotkania biblijne, w których uczestniczyłem, skoncentrowane były na temacie uświęcenia. Pierwszego dnia podstawą rozważań był List do Hebrajczyków 10,19-22, a drugiego dnia czerpaliśmy z Pierwszego Listu Piotra 1,14-2,7. Wszystkie spotkania w ramach konferencji były w języku angielskim.

Corpus Christi wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie i zachęciło do powtórnego uczestnictwa w 2022 r. Jeśli Bóg pozwoli, kolejna edycja konferencji odbędzie się stacjonarnie, zapewne gdzieś na terenie Europy. Nieoficjalnie mówi się o Niemczech.


1W 2020 r. konferencja się nie odbyła.

Link do strony Corpus Christi: https://www.corpuschristi.eu/

 

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.