Corpus Christi 2022

Tegoroczna edycja konferencji Corpus Christi odbyła się w ostatnim tygodniu lipca w Göteborgu. Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią organizatorzy postanowili powrócić do stacjonarnej formy spotkania. Frekwencja dopisała - udział wzięło ok. 150 osób z 17 państw, w tym cztery osoby z Polski.


Hasłem konferencji były słowa "Fear not" - "Nie bój się". Temat strachu podjął w wykładach plenarnych ks. dr David Preus z Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri, prowadzący obecnie działalność misyjną na terenie Rumunii. Jak wskazywał wykładowca, ważnym punktem odniesienia powinno być dla nas pierwsze przykazanie Dekalogu: "Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie", które Marcin Luter objaśniał następująco: "Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu". Mamy uzbroić się w bojaźń Bożą, aby nie ogarniał nas lęk przed tym co stworzone. Jeśli boimy się czegoś bardziej niż Boga, to postępujemy wbrew pierwszemu przykazaniu.

Według ks. Preusa w odniesieniu do Boga należy rozróżnić dwa rodzaje bojaźni: bojaźń niewolnika oraz bojaźń synowską. Niewolnik lęka się bliskiego spotkania z Bogiem jako swoim Panem i odpowiedzialności za uczynione zło. Z kolei syn jest pojednany z Bogiem jako swoim Ojcem i lęka się utraty przyjaźni z Nim. W niewolniku obawy wzbudza bliskość Boga, u syna obawy wzbudza utrata bliskości. Wykładowca podkreślił, że dzięki Jezusowi jako Pośrednikowi między Bogiem a stworzeniem, możemy przejść od bojaźni niewolnika do bojaźni synowskiej.

Oprócz plenarnych wykładów miały miejsce różne równoległe panele dyskusyjne i seminaria. Tutaj muszę dać kilka słów krytyki. Jedno z seminariów było zatytułowane "stworzenie czy ewolucja" i jego głównym tematem były argumenty przeciwko darwinowskiej teorii ewolucji. Argumenty, niestety, bardzo słabe i miejscami z pogranicza pseudonauki. Prowadzący dyskutował w istocie z karykaturą ewolucjonizmu. Była to jedyna część konferencji, która mocno mnie rozczarowała.

Szczęśliwie inni prowadzący byli znacznie lepiej przygotowani do swoich tematów. Szczególnie interesujące było seminarium na temat współczesnego "mówienia językami", które jest zjawiskiem powszechnym wśród charyzmatycznych chrześcijan. Zagadnienie to omówił ks. Daniel Brandt ze Szwedzkiej Luterańskiej Prowincji Misyjnej, skupiając się na historii współczesnego ruchu charyzmatycznego. Ks. Brandt z dużym sceptycyzmem odniósł się do traktowania glosolalii jako daru Ducha Świętego, wskazując, że pierwsze nowożytne doniesienia o mówieniu w nieznanych językach pochodziły z kręgów heterodoksyjnych, takich jak osiemnastowieczni szejkersi. W ramach ciekawostki prowadzący przytoczył fakt, że na początku XX wieku niektórzy zielonoświątkowcy byli przekonani, że można otrzymać dar mówienia znanymi językami i wysyłali misjonarzy do Chin czy Japonii, licząc na cudowną komunikację z mieszkańcami tych krajów. Misje te poniosły całkowitą porażkę.

Zaletą konferencji Corpus Christi były codzienne modlitwy liturgiczne o różnych porach dnia. Sesje plenarne rozpoczynały się od jutrzni, a po wykładach kończyły się modlitwą południową. Wspólna modlitwa, w różnej formie, miała miejsce również wieczorem. Przedostatniego dnia zgromadziliśmy się w parku Slottsskogen na pikniku, który zakończył się kompletą w niecodziennej oprawie muzycznej - grupa uczestników konferencji akompaniowała do pieśni, grając na instrumentach dętych.Jednakże główne walory Corpus Christi to nie wykłady i modlitwy liturgiczne, a możliwość nawiązania mnóstwa nowych kontaktów z młodymi luteranami z całej Europy oraz wysłuchania ich doświadczeń wiary i osobistych świadectw. Niektórzy uczestnicy konferencji od dziecka wzrastali w wierze, inni poznali Chrystusa zupełnie niedawno. Szczególnie zapadło mi w pamięć świadectwo młodej Szwedki, która w wieku dorosłym zaczęła się zastanawiać nad istnieniem zła na świecie i doszła do wniosku, że musi mieć ono jakąś głeboką, duchową przyczynę. Był to pierwszy krok w jej poszukiwaniach wiary, które kilka miesięcy temu doprowadziły ją do chrztu.

Podobnie jak rok temu, Corpus Christi wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie i było budującym doświadczeniem. Z przyjemnością wybiorę się na kolejną edycję konferencji!

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.