Alians Konfesyjno-Luterański - relacja z zebrania założycielskiego 24 lutego 2024 r.

Idąc ulicami Nowego Miasta w Pradze, rozglądałem się za podanym adresem. Karlovo náměstí 22, ratusz Nowomiejski. Szybko znalazłem właściwy budynek, ale musiałem zadzwonić do jednego z uczestników umówionego spotkania, by podprowadził mnie do odpowiedniego wejścia od strony ulicy Vodičkovej. Po przejściu przez salę z gotyckim sklepieniem weszliśmy do mniejszego pomieszczenia, gdzie przy dużym drewnianym stole zgromadziło się już kilkanaście osób. Dochodziła 10 rano i gospodarze spotkania zaprosili wszystkich do zajęcia miejsc.


Ponad 600 lat wcześniej w tym samym budynku doszło do pierwszej defenestracji praskiej. Teraz miałem być świadkiem znacznie mniej spektakularnego, ale wartego odnotowania wydarzenia. Rozpoczęło się zebranie założycielskie Aliansu Konfesyjno-Luterańskiego. U szczytu stołu zasiadł Matthew Harrison, prezydent Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri (LCMS). Wokół niego zgromadzili się inni reprezentanci LCMS oraz pozostali zaproszeni obserwatorzy. Wśród nich znalazłem się również ja, jako przedstawiciel polskiego środowiska luteran konfesyjnych. Po drugiej stronie stołu usiedli duchowni z czeskich Kościołów ewangelickich. To oni mieli grać pierwsze skrzypce w całym wydarzeniu. Zebranie rozpoczął ks. David Jurech z Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania (ECAV), a ks. Martin Damašek tłumaczył dla obserwatorów przebieg obrad z czeskiego na angielski.

Ks. Jurech zaczął od przedstawienia motywacji dla założenia Aliansu. W Czechach pracuje kilku pastorów o zapatrywaniach zbieżnych z historyczną ortodoksją luterańską, ale stanowią oni grupę mniejszościową w swoich Kościołach. Aby zapewnić sobie wzajemne wsparcie oraz utworzyć platformę do kontaktu z zagranicznymi Kościołami, zdecydowali się na współpracę w formie organizacji pozarządowej.

Głównym zadaniem Aliansu jest promowanie idei związanych z tradycją konfesyjnego luteranizmu. Na potrzeby postępowania prawnego założyciele zawarli w dokumentach wzmiankę o najważniejszych doktrynach teologicznych, do których zamierzają się odwoływać. Znalazła się wśród nich m.in. nauka o grzechu pierworodnym, usprawiedliwieniu z wiary i sakramentach jako środkach łaski. Alians przewiduje członkostwo dwojakiego rodzaju. Członkami z prawem głosu mogą być ordynowani duchowni lub całe zbory. Członkami bez prawa głosu będą mogli zostać nieordynowani członkowie Kościołów luterańskich oraz organizacje niebędące Kościołami. Wszyscy członkowie będą mogli przedstawiać swoje opinie na zebraniach Aliansu.

Dokumenty założycielskie podpisało sześciu pastorów z Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania (ECAV) oraz Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania (LECAV). Na przewodniczącego Aliansu został wybrany ks. Martin Damašek (ECAV), funkcję wiceprzewodniczącego objął ks. David Jurech (ECAV), a w skład trzyosobowego zarządu Aliansu wszedł także ks. Jakub Retmaniak (LECAV).

Po złożeniu stosownych dokumentów członkowie Aliansu będą musieli poczekać jeszcze na dopełnienie procedur w sądzie. Jednak w ciągu najbliższych kilku tygodni wszystko powinno się zakończyć, a nowa organizacja pozarządowa zostanie oficjalnie zarejestrowana.

Po zakończeniu oficjalnej części poszliśmy na obiad do pobliskiej restauracji, specjalizującej się w tradycyjnej czeskiej kuchni. W luźniejszej atmosferze tematy przechodziły między teologią, wydarzeniami w poszczególnych Kościołach luterańskich na świecie, a polityką. Była to też oczywiście okazja do nawiązania bliższego kontaktu między świadkami powołania nowej organizacji. Od ks. Davida Jurecha dowiedziałem się, że niedługo ma ruszyć strona internetowa Aliansu Konfesyjno-Luterańskiego w pięciu wersjach językowych: czeskiej, słowackiej, polskiej, niemieckiej i angielskiej. Alians będzie się starał rozszerzyć swoją działalność poza Czechy i być wsparciem dla wszystkich konfesyjnych luteran w Europie Środkowej.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.