Previous Next

Didache

Umieściliśmy starochrześcijańskie pismo „Didache” w przekładzie Kamila Mańki. Dzieło to powstało prawdopodobnie ok. 100 roku na terenie Syrii. Jego tematyka obejmuje m.in. etykę, sposób modlitwy oraz sprawowanie chrztu i Eucharystii. Odnajdujemy tu w szczególności najstarszą wzmiankę o możliwości udzielania chrztu przez polanie wodą. Czytelnik ma okazję przyjrzenia się jak wyglądało życie zboru w kręgu autora „Didache” na progu II wieku.
Po najechaniu na obrazek lub zaznaczone na niebiesko tekst i kliknięciu lewym przyciskiem myszki pismo zostanie odtowrzone w nowym okienku. Serdecznie zachęcamy do lektury!

DIDACHE

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.