Czy luteranie mogą modlić się za zmarłych

Przedstawiamy serię artykłów śp. ks. Jana Grossa.
Po najechaniu na obrazek lub zaznaczony na niebiesko tekst i kliknięciu lewym przyciskiem myszki pismo zostanie otworzone w nowym okienku. Artykuły można przeczytać w zakładce "Czytelnia". Serdecznie zachęcamy do lektury!

 

CZY LUTERANIE MOGĄ MODLIĆ SIE ZA ZMARŁYCH

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.