Noworoczne Corpus Christi w Finlandii

Stowarzyszenie Corpus Christi od wielu lat organizuje konferencje dla młodych dorosłych luteran z Europy. Zazwyczaj mają one miejsce w lecie, jednak kilka dni temu po raz pierwszy odbyło się spotkanie noworoczne. Gospodarzami byli członkowie fińskiej Diecezji Misyjnej, a na miejsce wydarzenia wyznaczono miejscowość Loimaa (ok. 60 km od Turku).

Noworoczne Corpus Christi było bardziej kameralne od głównych edycji konferencji - na miejsce przyjechało ok. 50 osób z 5 krajów. Mniej więcej połowę przybyłych stanowili luteranie z Finlandii. W spotkaniu wzięło też udział 3 Polaków.

Głównym tematem konferencji była postać króla Dawida. Wykłady biblijne na ten temat poprowadził ks. Daniel Brandt ze Szwedzkiej Luterańskiej Prowincji Misyjnej. Oprócz wykładów miały miejsce sesje dyskusyjne pośrednio związane z królem Dawidem - w szczególności na temat modlitwy psalmami.

Jako, że spotkanie odbywało się w Finlandii, nie mogło zabraknąć typowo fińskich atrakcji. Uczestnicy mogli skorzystać z tradycyjnej, fińskiej sauny, a na śmiałków czekała też kąpiel w przeręblu! Sam zdobyłem się na odwagę i na krótką chwilę zanurzyłem w lodowatej wodzie (oczywiście zaraz potem pobiegłem ogrzać się w saunie). W małych dawkach sprawia to dużą frajdę!

Każdego dnia po śniadaniu rozpoczynaliśmy nasze zajęcia jutrznią. Modlitwa liturgiczna towarzyszyła nam też w różnej formie wieczorem. Ten wysokokościelny akcent jest znakiem rozpoznawczym Corpus Christi. Modlitwa bywała też bardziej improwizowana. W wieczór sylwestrowy do modlitwy wykorzystaliśmy... śnieg. Stojąc w kręgu, każdy po kolei brał garść śniegu i w cichej modlitwie powierzał Bogu wszystkie troski i problemy, z którymi żegnał Stary Rok. Następnie odkładaliśmy śnieg do wiadra, w którym powoli topniał - symbol tego, że Bóg rozwiąże wyznane przez nas zmartwienia.

Niezmiennie główną zaletą Corpus Christi jest możliwość nawiązania mnóstwa nowych kontaktów z młodymi luteranami z całej Europy oraz wysłuchanie ich doświadczeń wiary i osobistych świadectw. Noworoczne spotkanie nie ustępowało pod tym względem letnim edycjom konferencji i zachęciło mnie do dalszych wyjazdów z Corpus Christi!

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.