Społeczeństwo

WELS

Chrześcijańska tolerancja

Widzę koszulki i nalepki na zderzaki z napisem „Coexist” (z angielskiego „współistnieć”, „koegzystować”, przypis tłum). Są to nalepki, które literują słowo „coexist” za pomocą symboli z różnych religii, w tym Islamu, Buddyzmu, Judaizmu, Wicca1i Chrześcijaństwa- wszystko to, by promować tolerancję religijną. W jaki sposób powinienem zareagować na tę symbolikę jako Chrześcijanin, i w jakiś sposób mogę świadczyć komuś, kto eksponuje te znaki ?

Popularny i często używany symbol „coexist” zasługuje na naszą uwagę, ocenę i przemyślaną odpowiedź. Sam symbol  był oryginalnie apelem o religijną tolerancję, ale ten nacisk został na dzień dzisiejszy w jakiś sposób poszerzony. Symbol ten jest zwykle używany by promować ideę, że różne religie, systemy wartości, sposoby życia i punkty widzenia powinny harmonijnie i pokojowo egzystować. Jest to apel o tolerancję i pokojowe współistnienie jako przeciwieństwo otwartego konfliktu, wojny, politycznej i społecznej presji opartej na różnicach religijnych, moralnych czy przekonań ideologicznych.

Pytasz jak najlepiej powinien zareagować Chrześcijanin na ten symbol i tych, którzy mają go na swoich ubraniach, pojeździe czy innych przedmiotach. Wierzę, że odpowiedź Chrześcijanina będzie bardziej skomplikowana niż prosty głos „Lubię to” albo „Nie lubię tego”. Na przykład:

Po pierwsze, dobrze zrobimy pytając, co dla nich oznacza ten symbol i dlaczego go pokazują. Nie zakładajcie najgorszego w odniesieniu do ich motywów. Mogli oni przemyśleć noszenie takiego symbolu lub też tego nie zrobić. Albo mogą mieć dość przelewu krwi, opresji i społecznych lub politycznych oskarżeń, które wypływają z różnic norm religijnych i etycznych. Mogą nie wyrażać aprobaty lub dezaprobaty dla żadnej z religii lub ideologii reprezentowanej na symbolu, ale podoba im się idea wzajemnej uprzejmości albo pokojowego współistnienia, co ma mało do czynienia z religijnymi przekonaniami. Ale czasem ludzie eksponujący ten znak świadomie poszukują czegoś więcej niż pokojowej koegzystencji. Mogą błędnie wierzyć, że wszystkie religie (Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm) są godne naszego posłuszeństwa.

Będziemy chcieli wyjaśnić co robią i dlaczego to robią.

Także mądrze oceniajmy nasz własny rodzaj „Chrześcijańskiej tolerancji”. Chrześcijańska tolerancja eksponuje miłym i cierpliwym traktowaniem osób i motywów innych, nawet jeżeli lub gdy nie zgadzamy się z nimi albo odrzucamy ich fałszywe wartości i opinie. Dążymy do traktowania ludzi z życzliwością nawet wtedy, gdy trzymają się błędów, których nienawidzimy i pogardzamy jako trucizną w ich duszy. Chrześcijańska tolerancja zachowuje w miłości tych, którzy są w błędzie i  poszukuje punktów do kontaktu, które mogą zostać użyte to świadczenia prawdy i świadczenia przeciwko błędom.

Potem usiłujemy świadczyć innym ludziom, reagując na ich wyrażone motywy, przekonania i zrozumienie towarzyszących problemów. Możemy ostrzegać, zachęcać, udzielać nagany, rozkazywać i informować oraz nauczać – i czasem robimy te wszystkie rzeczy, w zależności od tego, czego się od tych ludzi dowiedzieliśmy. Nie możemy pochwalać lub udzielać poparcia błędom czy nieprawdzie w religii czy moralności. Możemy kochać i dążyć do dobra ludzi, którym świadczymy. Możemy dzielić się właściwymi informacjami, by ratować dusze i oświecać umysły. I możemy się przygotować na różnorodność reakcji, od uznania do wyśmiania, od wdzięczności do nienawiści. Ale jesteśmy powołani do kontynuowania reagowania i mówienia poprzez wypowiadanie prawdy w miłości. A jeśli nie mamy możliwości rozmawiać z tymi, którzy noszą ten symbol, ponieważ znajdują się w poruszających się pojazdach albo idą w tłumie, możemy zawrzeć ich w naszych modlitwach i wstawiennictwie. Prośmy Boga o poprowadzenie ich do prawdy znajdującej się w Jezusie Chrystusie , tak jak wcześniej nas łaskawie poprowadził.

1 Wicca- neopogańska religia popularna w Stanach Zjednoczonych i Europie, której symbolem jest pentagram wpisany w okrąg.

powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło: http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers/religions

tłumaczenie: Natalia Neumann

Szukaj

Media społecznościowe

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.