Społeczeństwo

WELS

Co zrobić, gdy dzieci zaczynają oddalać się od wiary

Jeżeli jesteście pewni, że Wasze dziecko oddala się od biblijnych prawd wiary chrześcijańskiej, w których zostało ono wychowane, prawdopodobnie ma ono problemy ze zrozumieniem, w jaki sposób te prawdy odnoszą się do jego lub jej życia tu i teraz. Możliwe, że dziecko boryka się z jakimiś problemami i po prostu nie widzi, w jaki sposób Kościół może mu pomóc. A może to współczesny świat wmówił dziecku, że wiara chrześcijańska nie jest „fajna”, albo że w jakiś sposób pobawi go przyjemności z życia?

Kluczem jest komunikacja.

Żaden postęp nie będzie miał miejsca na tym polu bez spokojnej rozmowy z  dzieckiem. Rodzice zawsze pragną dla swojego dziecka wszystkiego co najlepsze i w tej sprawienie jest inaczej. Gdy dzieci mają problemy lub doświadczają zmian, które sprawiają, że powątpiewają w wagę wiary chrześcijańskiej w ich życiu, rodzice chcą dla nich tego, co dla nich najlepsze.

Rodzice chcą, by ich dzieci były w stanie odnieść prawdy biblijne do wyzwań, zmian i przyjemności tego życia, ponieważ to jest dla nich najbardziej korzystne, a więc rozmawiają z dziećmi o tych sprawach. Gdzie brakuje połączenia pomiędzywiarą chrześcijańską
 a życiem dziecka? Jakie krzywdy, problemy czy kwestie nie mogą być w mniemaniu dziecka rozwiązane poprzezzdrowe relacjeBogiem? Zwracajmy uwagę naszym dzieciom na to, w jaki sposób Bóg chce udzielać nam błogosławieństwa w każdej sferze naszego życia, nawet w najgorszych  naszych utrapieniach  ponieważ nas kocha.

Fragment, który zawsze pomagał mi jako rodzicowi w tym temacie, znajduje się w 1 Tm 4,8  „...Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego”.  W podanym wersecie Bóg chce nam powiedzieć, że my żyjąc pobożnie na Jego chwałę otrzymujemy od Niego obietnicę Jego błogosławieństwa w życiu doczesnym.

Pan pozwala nam mianowicie korzystać w pełni z życia z radością, poczuciem bezpieczeństwa i pokoju jeżeli trwamy w głębokiej więzi z Nim. Pobożne życie niesie też dla nas obietnicę czegoś jeszcze lepszego i trwałego - życia wiecznego, gdy Bóg posługuje się słowami Ewangelii abyśmy przebywali w łączności w wierze z Panem Jezusem i oczekiwali na życie w Niebie.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers/parenting

tłumaczenie: Natalia Neumann

Szukaj

Media społecznościowe

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.