Liturgia i modlitwa

WELS

Zaufanie w modlitwie

Mam dwóch bliskich, którzy walczą z rakiem, i nie wiem, jak się za nich modlić. Czy mogę prosić o ich uzdrowienie, mimo ich beznadziejnego stanu?  Wiem, że zgadzają się z Bożą wolą… mam więc prosić o cud? Jak i o co mam się modlić do naszego Pana?

Nie ma wątpliwości, że Pan stawia nas przed różnymi  wyzwaniami. Wiedzieć, jak się modlić to nie zawsze łatwa sprawa. Trudno nam zaakceptować Bożą wolę i Jego opatrzność w naszym życiu i życiu naszych bliskich. Ale zdajemy sobie sprawę, że On zachęca nas również do modlitwy.

Możemy zastanawiać się dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie, zwłaszcza że tylko On wie, dlaczego. Musimy po prostu zaufać, że nasze modlitwy są dla Niego ważne, gdyż tak mówi nam, że „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5:16). Prorok Izajasz daje nam nawet przykład, jak Bóg zmienił kierunek swojego działania z powodu modlitwy Króla Hiskiasza (Iz. 38). Nasze modlitwy mają znaczenie w Bożym władztwie nad światem.

Zbadajmy, co Boże Słowo mówi o tym, jak powinniśmy się modlić. Pan zachęca nas do wzywania Go (Ps. 50:15) i do złożenia wszystkich trosk  na  Niego (1 P 5:7). Pan Jezus dodaje „ O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim ,da wam.” (J 16:23). Chociaż brzmi to tak pewnie i bezwarunkowo, rozumiemy jednak tą obietnicę zgodnie z innymi fragmentami  Pisma Świętego, gdzie Bóg naucza nas, byśmy zawsze modlili się z nastawieniem: „nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.” (Mt 6:10; Łk 22:42). Jednakże, te miejsca nie wskazują na to, że mamy modlić się z pewnością i prosić o cokolwiek, a Bóg wysłucha modlitwy  i rozważy naszą prośbę. W Liście do Filipian 4:6 apostoł Paweł pisze: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu!”

Z pewnością macie jakieś sprawy, które ciążą na waszych sercach i umysłach. Bóg zaprasza do przynoszenia Mu tych problemów w modlitwie. Dodaje też, że możesz prosić o to, co wydaje się być niemożliwe, gdyż to co może wydawać się niemożliwe dla nas, jest możliwe dla Boga (Mt 19:26)

Kiedy weźmiemy pod uwagę te fragmenty Słowa Bożego, bardzo słuszna jest modlitwa o cud w życiu naszych bliskich. Można modlić się, by Pan uleczył ich z raka. Ale gdy modlisz się o ten cud, akceptujesz też fakt, że Bóg może nie sprawić cudu w tym przypadku. Nie znaczy to, że Bóg nie słyszał twojej prośby. Nie znaczy też, że Bóg nie odpowiedział na twoją modlitwę. Bóg zawsze słyszy nasze modlitwy i na nie odpowiada. Ale kiedy nie daje nam tego, co chcemy, daje nam coś lepszego. Nie zawsze jest to łatwe do zrozumienia w tym życiu. Możemy nie widzieć tego, w jaki sposób Bóg daje nam coś lepszego, pozwalając naszemu bliskiemu cierpieć, przechodzić przez chorobę lub nawet umrzeć z jej powodu. Jednak mamy Jego obietnicę, że zrobi to, co jest najlepsze dla nas i naszych bliskich.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers/prayer

tłumaczenie: Natalia Neumann

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.