Liturgia i modlitwa

Luterańska Agenda Liturgiczna

Wobec zupełnego braku od wielu lat w języku polskim księgi liturgicznej – AGENDY służącej do odprawiania nabożeństw luterańskich ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza, jak również nabożeństw kazalnych, zwanych też nabożeństwami Słowa,

Parafia Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania [LECAV] w Republice Czeskiej składająca się w większości z polskojęzycznych zborowników do swojego nowo poświęconego w dniu 1 maja 2012 r. kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie, postanowiła wydać „Luterańską Agendę Liturgiczną”. Inicjatorem tego wydawnictwa jest tamtejszy proboszcz ks. mgr Rafał Bukowiecki.

Agenda ta to nic innego jak zbiór wydanych w ostatnim trzydziestoleciu opracowań liturgicznych w języku polskim, głównie przez ks. prof. dr. hab. Manfreda Uglorza, długoletniego profesora zwyczajnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i w Katowicach, jak również członka Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, oraz przez ks. radcę mgr. Jana Grossa, długoletniego przewodniczącego Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce (1973-2007).

Agenda ta jest oczywiście dziełem prywatnym, nie zatwierdzonym oficjalnie przez żaden Kościół luterański, jest dziełem studyjnym, wewnątrzparafialnym. Oparta natomiast jest dokładnie o porządek nabożeństw luterańskich Śpiewnika Ewangelickiego z roku 2002 służącego Kościołom luterańskim Polski i Czech (języka polskiego) oficjalnie zatwierdzonego przez wspomniane Kościoły luterańskie i używanego w tychże Kościołach przez ostatnich 10 lat (wprowadzony do życia liturgicznego w Niedzielę Cantate, dnia 28 kwietnia 2002 r. w Cieszynie). Zawiera ona to wszystko co zawiera każda Agenda luterańska: wstęp – artykuły liturgiczne i opracowania agendarne pióra ks. Jana Grossa, części zmienne nabożeństwa luterańskiego według wspomnianego Śpiewnika Ewangelickiego (2002), przy czym większość kolekt jak i Powszechną Modlitwę Kościoła opracował ks. prof. Manfred Uglorz. Zawiera ona także kolekty z polskich Agend z roku 1889, 1955, 1995 (Ordo) oraz z Choralnika cz. 2, z roku 2007, jak również z Agend VELKD i Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech [SELK], oraz wspólnej niemieckiej Agendy wydanej w roku 1999 p.t.:”Evangelisches Gottesdienstbuch”. Niektóre kolekty i powszechne modlitwy Kościoła są pochodzenia szwedzkiego, amerykańskiego i anglikańsko – metodystycznego. Także mszał rzymski, jak poprzez wieki to było w zwyczaju w naszym Kościele, został wzięty pod uwagę (Prefacje). Centralną, środkową częścią tej „Agendy” jest ORDO czyli porządek nabożeństwa (części stałe) zgodny ze wspólnym Śpiewnikiem Ewangelickim z roku 2002. Ostatnią częścią jest Powszechna Modlitwa Kościoła w różnych formach. Całość zawiera około 30 stron wstępu (różnego rodzaju opracowania i uwagi liturgiczne) oraz 655 stron w formacie A 4 na pięknym lekkim, „agendarnym”, kremowym papierze, duże litery, w oprawie bordo z wstążkami i stałymi zakładkami, w centralnym miejscu okładki znajduje się złoty krzyż z różą luterską – oficjalnym herbem LECAV.

Pełnego zapisu komputerowego jak również całkowitą redakcją Agendy zajęli się nasi studenci teologii, a bezimienni korektorzy dokonali korekty językowej, natomiast redakcją merytoryczną zajął się wspomniany już ks. Jan Gross. Dzieło to jest więc dziełem wielu ludzi naszego Kościoła, którym leży na sercu życie liturgiczne sąsiednich Kościołów luterańskich Polski i Czech.

Piękną zewnętrzną formę, jak i druk tego dzieła, dokonało Wydawnictwo i Drukarnia LOGOS PRESS  CIESZYN (2012) pod kierownictwem pana Marka Kominka. Nakład w ilości 50 egzemplarzy został całkowicie wyczerpany. Do tej Agendy wyłącznie ołtarzowej zostanie wydany „skrót” w postaci samego tylko ORDO, czyli oficjalnego porządku nabożeństwa  - części stałych (z nutami liturgicznymi), w miękkiej, bordowej okładce, które może służyć do tzw. koncelebry czyli asysty podczas większych nabożeństw odprawianych przez większą ilość księży, lub po prostu do podróży dla naszego duchowieństwa, czy też praktykantów i studentów teologii.

Luterańska Agenda Liturgiczna” (materiały w zapisie elektronicznym) została przekazane na ręce obecnego przewodniczącego Synodalnej Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a zarazem przewodniczącego Międzykościelnej Komisji Liturgicznej (Polski i Czech)  ks. mgr. Adama Maliny z prawem korzystania ze wszystkich opracowań tegoż wydawnictwa.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.