Liturgia i modlitwa

WELS

Dlaczego obchodzimy święta kościelne?

W którym miejscu Biblii znajduje się stwierdzenie, że powinniśmy obchodzić Środę Popielcową, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielkanoc czy Czas Pasyjny?

W żadnym miejscu Pisma Świętego nie znajdziemy bezpośredniego potwierdzenia dla obchodzenia świąt kościelnych. Słowo Boże wspomina nam jednak, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, lecz dodawali sobie otuchy, ponieważ zbliża się dzień ostateczny(Hbr 10,25). Bóg pragnie dać nam w ten sposób wskazówkę, abyśmy wielbili Go zbierając się razem. W Starym Przymierzu Pan nakazał nam świętowanie w na Jego cześć jednego dnia w tygodniu(szabat) oraz trzech głównych świąt(Pascha, Święto Źniw i Święto Namiotów). Jednak jako wierni Nowej Obietnicy jesteśmy wolni od obrzędów podyktowanych przez zakon, których przestrzeganie było wtedy nakazane(Ga 4,9-11, Kol 2,16-17).

Uwolnieni przez Chrystusa wiele wieków temu dali początek obchodzeniu świąt i okresów, które wspominamy na pamiątkę posłuszeństwa i zwycięskiego Zmartwychwstania naszego Pana. Dla chrześcijan możliwość uczestniczenia w uroczystym, dodatkowym nabożeństwie, może wnieść do ich życia zupełnie nowe perspektywy. Nasza grzeszna natura odrzuca to co dobre i prowokuje nas do zaniechania niedzielnych i świątecznych spotkań. Jednak nasza nowa natura powtarza za królem Dawidem: "Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy!", ponieważ to właśnie nowa natura wnosi do życia odrodzonego radość z uczestnictwa w nabożeństwie. W Czasie Pasyjnym nowy człowiek odnajduje dodatkowe powody, by za psalmistą powiedzieć: "Panie! Umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej" Ps 26,8

Na pytanie odpowiedział James Pope, profesor Martin Luther College w New Ulm(Minnesota). Jest również redaktorem pomocniczym magazynu Forward in Christ.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin

źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers

tłumaczenie: Mikołaj Kotkowski

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.