Liturgia i modlitwa

10-lecie Śpiewnika Ewangelickiego

Przed 10 laty, dnia 28 kwietnia 2002 r. w Niedzielę Cantate, został w Cieszynie w kościele Jezusowym uroczyście wprowadzony w życie liturgiczne Kościołów ewangelickich w Polsce i w Czechach nowy Śpiewnik Ewangelicki [ŚE].

Powstał on z inicjatywy i na mocy uchwały X Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, na wniosek ks. biskupa Jana Szarka, który zlecił Synodalnej Komisji do spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej opracowanie zupełnie nowego śpiewnika z nutami.

Z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Komisji księdza radcy Jana Grossa zostały do tej pracy zaproszone także inne Kościoły ewangelickie: Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce oraz dwa Kościoły luterańskie w Czechach: Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania i Luterański Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania.

Kościoły te przed 15 laty powołały wspólną Komisję Śpiewnikową, pod przewodnictwem ks. radcy Jana Grossa, która pracowała 5 lat (1997-2002) nad doborem pieśni i wykonaniem całego Śpiewnika, w końcowym etapie wraz z Wydawnictwem Augustyna w Bielsku – Białej (ks. redaktor Jerzy Below). Wykaz wszystkich współpracowników znajduje się w Śpiewniku na stronie 17.  Po 10 latach warto byłoby przeczytać cały wstęp do Śpiewnika celem odświeżenia sobie tego wszystkiego co o śpiewniku i jego wartości jest tam zapisane.

Śpiewnik ten z nutami zawiera 955 pieśni ewangelickich i ekumenicznych, pochodzących z różnych krajów i narodów całego świata. Ponadto posiada bogatą część liturgiczną oraz modlitewną.

Mimo swej objętości (1694 stron) przez minionych 10 lat dobrze przyjął się w wymienionych wyżej Kościołach.

Jesteśmy Bogu za niego wdzięczni.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.