Biblia

Ewangelicko-Luterański Synod Wisconsin

Czy mam wierzyć w całą Biblię?

Czujesz, jakby na Twej klatce piersiowej tańczył słoń.  Z trudem łapiesz powietrze.  Krople potu lśnią na twarzy.  Jesteś w izbie przyjęć w szpitalu.  Pielęgniarki podpinają przewody do całej klatki piersiowej.  Inna pielęgniarka szuka żyły, inna wkłada małą tabletkę pod język.  Patrząc na monitor i taśmę EKG, lekarz poinformuje Cię, że masz zawał serca. 

To przerażające sceny.  Inne badania dowodzą, że nie ma blokady w twoim sercu.  Lekarz mówi, co się tam dzieje, a następnie przechodzi do wyjaśnienia, co należy zrobić, aby naprawić swoje serce, tak, że można dalej żyć.

Czy zamierzasz wierzyć we wszystko, co mówi?  Albo idziesz wybierać w co chcesz wierzyć i zignorować resztę, która może kosztować życie?  Twoje życie zależy od wiary, wszystko lekarza.

Są ludzie, którzy wierzą całej Biblii.  Są ludzie, którzy nie wierzą w nic co jest tam zapisane.  Ale w jaki sposób człowiek może wierzyć tylko niektórym fragmentom Biblii?  Jak człowiek może wybierać, które części Biblii są prawdziwe i jakie części nie są prawdziwe?  Jak ktoś może wierzyć, że Jezus umarł na krzyżu, aby wziąć na Siebie grzechy świata, a nie wierzy, że Jezus powstał z martwych?  Jak ktoś może wierzyć, że Jezus czynił cuda, a nie wierzy, że Jonasz spędził trzy dni w brzuchu wielkiej ryby?

Co jest prawdą, a co nie jest prawdą?  Biblia jest Słowem Bożym.  Niewiara choćby w część Biblii prowadzi do zakwestionowania jej calej.  Biblia nie jest zbiorem ludzkich idei i myśli, ale Słowem Bożym, ponieważ słowo to przyszło przez Ducha Świętego do ludzkich pisarzy.  Jeśli jakakolwiek część Biblii jest tylko ludzką myślą, a nie Słowem Bożym, to niczemu nie można by ufać.  Jeśli jest to Słowo Boże, to wszystko jest prawdą i tak też wierzymy.

Wierzymy, cała Biblia jest Słowem Bożym i to jest prawda.  Nasza wiara nie opiera się na niepewnym gruncie.  Po pierwsze, istnieje więcej dowodów dla dokumentów z Biblii niż w przypadku jakiejkolwiek innej książki starożytnej.  Po drugie, wszyscy autorzy Nowego Testamentu pisali w pierwszym wieku po narodzinach Chrystusa.  Wszyscy znali Jezusa.  Po trzecie, nawet historyczne fakty przytoczone przez autorów okazały się być prawdziwe.  Po czwarte, Bóg obiecał, że pisarze będą mówić prawdę.  Duch Święty prowadził ich.

Wierzymy we wszystko, co jest w  Biblii napisane, ponieważ to sam Bóg mówi nam, że kocha nas grzesznych ludzi tak bardzo, że posłał swego Syna Jezusa, aby żył, cierpiał, umarł i powstał z martwych dla nas, abyśmy mogli być z Nim w Niebie.  Dlatego Bóg mówi nam, że jego słowa "są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc masz życie w imię Jego" ( J. 20:31 ).

Słowo Boże jest prawdziwe.  Możesz mu ufać od początku do końca.

tyt. org. "Do I have to believe the whole Bible?" Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers

 

Szukaj

Biblia

Media społecznościowe

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.