Biblia

Wieczór ze Słowem, 21 marca

Zapraszamy na spotkanie biblijne na Zoom we wtorek 21 marca o godz. 19:00. Link na końcu ogłoszenia.

Na spotkaniu - 4. niedziela postna, czytania z lekcjonarza LCMS rok A, czyli:
Izajasz 43:14-21
Psalm 142
Efezjan 5:8-14
Jan 9:1-42


Pytanie kontrolne (0): Czy wszystko w tekstach jest zrozumiałe w warstwie tekstowej i kontekstowej: historia, geografia, kultura itd.?

Pytanie 1. Bóg, za pośrednictwem Izajasza, przypomina swojemu Ludowi dzieła Pańskie z czasu wyjścia z Egiptu i zapowiada dzieła, które zaowocują powrotem z Babilonu. Czy i w jaki sposób są one dla nas Ewangelią o Chrystusie i Jego zbawieniu? Co mają do tego szakale i strusie?

Pytanie 2.
• Żebrak. Miał oczy, ale nie widział i nie szukał… Obmyć się też poszedł raczej zagubiony niż radosny.
• W kolejnych odpowiedziach w synagodze mówi o Jezusie jako o człowieku, o proroku, kimś być może nawet na miarę Mojżesza.
• Drugie spotkanie z Jezusem przyniosło mu wzrok duchowy: wiarę w Jezusa jako Syna Człowieczego i Boga. W jaki sposób Bóg doprowadził Cię i prowadzi nadal z wiary w wiarę? Jakie jest w Twojej historii wiary miejsce Kościoła?

Pytanie 3.
• Żebrak przy sadzawce Siloe dostał uzdrowienie ciała i zbawienie duszy jako jałmużnę. Również potem nie został zobowiązany do spłaty długu pod rygorem utraty otrzymanych darów. Łaska jest więc całkowicie darmowa.
• Dawca przeznaczył dla żebraka dobra w tym i przyszłym świecie po ludzku nieosiągalne i nieprzebrane. Zdobył je za cenę własnej, dobrowolnej, Męki i Śmierci. Łaska jest więc nieskończenie droga.
•„Podwójnie” nowonarodzony żebrak poniósł równocześnie konkretne i nieodwracalne koszty: osobiste, materialne, rodzinne, społeczne, religijne. Łaska okazuje się więc nieuchronnie kosztowna. Jaki jest Twój i mój koszt otrzymanej łaski? Jaki jest Twój i mój koszt, którego nie jestem gotów ponieść, żeby wzrastać w łasce? Co – z Bożą pomocą, bo przecież nie sam – mogę z tym oporem zrobić?

 

https://us06web.zoom.us/j/85441821399?pwd=TzVCOWkxMzdqMDRHVEcxN3FYc0NHZz09
Meeting ID: 854 4182 1399
Passcode: 599590

Szukaj

Biblia

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.