Biblia

Wieczór ze Słowem, 18 lipca

Zapraszam na kolejne spotkanie biblijne na Zoom we wtorek 18 lipca o godz. 19:00. Link na końcu ogłoszenia.
 
Na spotkaniu – 7. Niedziela po Świecie Trójcy Świętej , czytania z lekcjonarza LCMS rok A:
 
₪ Księga Izajasza 55:10–13
₪ Psalm 65:(1–8) 9–13
₪ List do Rzymian 8:12–17
₪ Ewangelia Mateusza 13:1–9, 18–23
 
Pytania do tekstów:
 
0. Czy w powyższych tekstach biblijnych jest coś niezrozumiałego?
1. Kto jest kim: Woda, rośliny, Dzieci Boże, Słowo Boże
2. Kto i dzięki czemu wzrasta?
3. Co dziedziczą dzieci Boże?
4. Skoro Stary Testament został spisany przed dokonaną już śmiercią Boga, a Nowy po zmartwychwstaniu, to który Testament obowiązuje?

https://us06web.zoom.us/j/85441821399?pwd=TzVCOWkxMzdqMDRHVEcxN3FYc0NHZz09


Meeting ID: 854 4182 1399
Passcode: 599590

Szukaj

Biblia

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.