Biblia

Ewangelicko-Luterański Kościół Synodu Wisconsin

Przepowiednie o końcu świata

Ludzie przewidują wiele konkretnych dat końca świata. Ich przewidywania są często oparte na matematycznych obliczeniach i historii, które  znajdują w Biblii. Czy takie prognozy są zasadne ?

W historii Kościoła jest więcej niż wystarczająco fałszywych nauczycieli, którzy twierdzą, że skalkulowali i określili czas, gdy Jezus powróci w chwale i osądzi ludzkość. Chociaż wszyscy oni mogą dochodzić do wniosków innymi sposobami, mają jedną cechę wspólną: są fałszywymi nauczycielami i nie zasługują na naszą uwagę.

Jezus wielokrotnie podkreślał, że mamy ciągle i nieprzerwanie pozostawać czujni i przygotowani na sądny dzień. To tylko tyle, ile wiemy i co musimy wiedzieć.  Jesteśmy właściwie przygotowani na drugie przyjście Chrystusa, kiedy wiemy i polegamy na tym, co zrobił dla nas podczas pierwszego przyjścia. Nigdy nie jesteśmy instruowani, by kalkulować przeszłe daty wydarzeń (np. stworzenia, potopu, ukrzyżowania Chrystusa i Jego zmartwychwstania) i nigdy nie jesteśmy zachęcani do obliczania przyszłej daty Dnia Sądu. Nigdzie w Biblii nie mamy podanych wystarczających informacji, by robić takie rzeczy.

Innymi słowy, nie ma żadnej zasadności w subiektywnym i nieodpowiedzialnym nauczaniu żadnego człowieka wyznaczającego takie daty.

Szatan jest uszczęśliwiony za każdym razem, gdy Chrześcijanie są wprowadzeni w błąd przez czyjąś pomyłkę albo przekonani do skupienia niestosownej uwagi na bezwartościowych pomysłach na koszt prawd biblijnych, wraz z głównym przesłaniem o naszej grzeszności i naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Diabeł ma dobry pożytek z tych fałszywych nauczycieli i ich sensacyjnych oświadczeniach

Aby znaleźć godne zaufania i pouczające pomoce, odwiedź stronę internetową Northwestern Publishing House i poszukaj Księgi Objawienia.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin

http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers/end-world

tłumaczenie: Natalia Neumann

Szukaj

Biblia

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.