Biblia

Wieczór ze Słowem, 20 czerwca

Zapraszam na kolejne spotkanie biblijne na Zoom we wtorek o godz. 19:00. Link na końcu ogłoszenia.


Na spotkaniu - trzecia niedziela po święcie Trójcy Świętej, czytania z lekcjonarza LCMS rok A:

Księga Wyjścia (II Mojżeszowa) 19:2–8
Psalm 100
List do Rzymian 5:6-15
Ewangelia Mateusza 9:35–10:8

Pytania do tekstów:

  1. Jeden by rządzić wszystkimi? Jeden by wszystkie odnaleźć? Na czym polega wybranie Izraela?

  2. Dobroć czy sprawiedliwość. Co jest właściwe?

  3. Jak zapanuje Królestwo Niebios?

  4. Modlitwa o nasz naród.

 

https://us06web.zoom.us/j/85441821399?pwd=TzVCOWkxMzdqMDRHVEcxN3FYc0NHZz09Meeting ID: 854 4182 1399
Passcode: 599590

Szukaj

Biblia

Media społecznościowe

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.