Opracowania i artykuły

Ewangelicko-Luterański Synod Wisconsin

Jak miłosierny Bóg może pozwolić na istnienie cierpienia i zła?

Bóg jest wszechwiedzący, a skoro Jezus umarł i zmartwychwstał, oznacza to, że możemy mu w tym zaufać. Bóg, który wie wszystko jest mądrzejszy od nas. Może więc czynić dobrze, ale my tego nie rozumiemy, ponieważ nie jesteśmy w stanie dorównać Jego mądrości. Czegoś podobnego możemy doświadczyć również wśród ludzi, gdy spotykamy osoby mądrzejsze od nas.

Bóg jest wszechmogący. Oznacza to, że sprawia wszystko zgodnie ze swoją wolą.

Bóg nas kocha. Dał dowód tej miłości posyłając na śmierć swojego jedynego Syna(J 3,16).

Czy Bóg pozwala na pojawienie się zła? To zależy jak je definiujemy. Często to, co wydaje się dla kogoś złe, dla innej osoby może być czymś dobrym.

Zakładając jednak, że Bóg pozwala na istnienie zła musimy pamiętać, że jest to zło tymczasowe. Bóg zna nas bardzo dobrze, więc zło jakiego w danym momencie doświadczamy może ostatecznie obrócić się w dobro. Przykładem może być biblijna historia Józefa, którego bracia sprzedali w niewolę. Było to zło, które jednak obróciło się w dobro, a sam Józef rzekł: "Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud."

Dlatego, że Bóg jest ode mnie mądrzejszy, ufam Mu, że pozwala na zł i cierpienie w moim życiu dla mojego dobra(Rz 8,28). On mnie kocha, dlatego ufam, że wszystko co dla mnie robi, czyni moje życie lepszym. Jest wszechmocny, więc mogę poprosić Go o pomoc w radzeniu sobie ze złem i zaufać, że wszystko czego pragnie w danym czasie może uczynić.(Mt 7,7)

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers

Tłumaczenie: Mikołaj Kotkowski

Szukaj

Opracowania i artykuły

Media społecznościowe

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.