Opracowania i artykuły

Rzeczywista Boża Miłość

W dobie czasów Internetu, tzw. alternatywnych stylów życia, wielu ludzi, w tym i wierzących chrześcijan zastanawia się jak pogodzić nowe trendy ,wchodzące również do kościołów, jak godzić to ze Słowem Bożym. On kocha każdego człowieka, „bo Bóg jest miłością” (1 J 4, 86). Kocha nas tak, jak gdybyśmy byli jedynymi ludźmi na świecie. Lecz ta miłość nie jest miłością która akceptuje wszystko to co robimy. Chrześcijanie mają te pewność że jeżeli zgrzeszą i potem wyznają to Bogu, odpokutują to mają pewność że w oczach bożych są już czyści.

Różnica jednakże występuje kiedy to ciągle i ciągle grzeszymy z premedytacją , wiedząc że dobry Bóg i tak nam wybaczy  gdy tylko  zawołamy do niego. Niemiecki teolog i duchowny luterański Dieter Bonhoeffer, w jednej ze swoich prac względem Bożej miłości ukuł pojęcie Łaski taniej i Łaski drogiej.  Stwierdza on ; Tania łaska to łaska, której udzielamy sami sobie (...) to łaska bez pójścia za Chrystusem, łaska bez krzyża, łaska bez żywego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem”. Obecnie w dobie laicyzacji, tania łaska jest na porządku dziennym. Bywa że wierzący lubią sobie mówić: aaa, ja wiem że to jest ze ale tak bardzo mam ochotę upić się i zapalić tzw. macha by poczuć się fajnie i nie być wyszydzony przez najbliższych mi ludzi. Bóg mi wybaczy potem gdy mu to wyznam.   Takie podejście przeczy łasce drogiej, tej łasce  którą udziela nam Bóg ;  A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. (1 Kor 9,7)   Ta łaska jest dla człowieka w ogromnej ilości , Jezus chce nas nią obdarowywać. W ostatnim czasie lansuje się nową pseudo poprawność jaką jest miłość homoseksualną i  związki tego typu. Ich wartość próbuje się uargumentowywać tym że miłość jest ponad wszystko, miłość jest piękna i inne tego typu określenia. Ale czy taką miłość Bóg akceptuje? W liście do Rzymian 1:27 możemy przeczytać : Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.  Jak również wers 32 : Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.  Przypomnimy sobie co było w Sodomie i Gomorze, ci ludzie nie pokutowali, wiedzieli że jest Bóg ale i tak robili to co im się podobało.  Często możemy się również spotkać z twierdzeniem że Bóg nie czyni nic złego, nie każe , pismo jednak mówi coś zupełnie innego Przyp. Sal 3:12 -"Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna."  Jeżeli uważasz że Bóg tak nie robi, to oznacza że nie znasz Biblii, nie znasz jego samego.  Pewne jest to że gdy masz jakieś doświadczenie, odczuwasz coś co określasz jak kara. Bóg robi to ponieważ cię kocha, chce ci poprzez to ukazać pewne rzeczy, byś już nie powtarzał to co zdarza ci się nagminnie robić. Nie zapominajmy o Hiobie, którego doświadczenia dla wielu chrześcijan byłyby  zbyt wielkie, zbyt ciężkie ,zbyt trudne.   Gdy ty przeżywasz dane problemy, równie dobrze możesz Boga przeklinać, za jakie grzechy musze tak cierpieć,itp.,itd. W swoim życiu miałem problem z pewnym grzechem, po którym to widziałem jak pewne rzeczy w moim życiu ulegają destrukcji, nie wychodzi mi to co wydawało się już zapięte na ostatni guzik, czułem się brudny i pokiereszowany.

Ale gdy przyszła Boża miłośc,łaska ale ta droga, prawdziwa. Zostałem uwolniony i uleczony z tego z czym się zmagałem, zobaczyłem ile nauczyłem się przez te moje upadki, niepowodzenia. Jak wiele zrozumiałem i nie chodzi tu o to byś na siłę upadał by czegoś się nauczył, ale chodzi o to że Bóg w swojej rzeczywistej Bożej miłości  chce cię nauczyć czegoś bardzo ważnego dla twojego życia. Jeżeli się martwisz czy dasz rade znieść te doświadczenia, to chce byś wiedział że : „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły  wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” . To co obecnie możesz przeżywać, tylko potrwa jakiś czas, czas który będzie odpowiedni dla ciebie, byś mogła/mógł zobaczyć coś czego teraz nie dostrzegasz. Bóg cie kocha  miłością która jest nie zmierzona i jest rzeczywista.

Szukaj

Opracowania i artykuły

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.