Opracowania i artykuły

Alfons Mucha, „Kazanie mistrza Jana Husa w Kaplicy Betlejemskiej”

List Bożonarodzeniowy Jana Husa

List Mistrza Jana Husa do wiernych, których był pasterzem, ale nie mógł być obecny w Święta pośród nich z powodu kar kościelnych nałożonych przez papieża. Każdorazowe miejsce przebywania tego wiernego świadka Ewangelii było automatycznie obłożone interdyktem (zakazem sprawowania sakramentów, w tym rozgrzeszenia). Ks. Jan Hus opuścił Pragę w kwietniu 1413 r. i osiadł na południu Czech.


Do Prażan, 25 grudnia 1413

Najdrożsi!

Chociaż jestem teraz tak daleko od was, że być może nie przystoi wam dużo głosić, to jednak miłość, którą mam dla was, każe mi powiedzieć przynajmniej kilka krótkich słów do was, umiłowani. O, drodzy ukochani, jakby dzisiaj anioł powiedział pasterzom: „Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich ludzi”. I nagle mnóstwo aniołów zawołało głośno, mówiąc: „Chwała Bogu na wysokościach, na ziemi pokój, a wobec ludzi dobra wola”.

Radujcie się, że dzisiaj nieskończenie Wielki narodził się jako Dziecko, aby na wysokościach była chwała Bogu. Radujcie się, bo dzisiaj narodził się Pojednawca, aby pojednać człowieka z Bogiem, i anioł, aby na wysokościach była chwała Bogu.

Radujcie się, bo dziś narodził się Ktoś, aby oczyścić grzeszników z ich grzechu, wyrwać ich z mocy Diabła, wybawić od wiecznego zatracenia i doprowadzić do wiecznej radości, aby na wysokościach była chwała Bogu.

Radujcie się wielką radością, że dziś narodził się nam Król, aby rozdać pełnię królestwa niebieskiego; Biskup, aby udzielił wiecznego błogosławieństwa; Ojciec przyszłego wieku, aby na zawsze zachować nas jako swoje dzieci przy sobie. Rodzi się nam kochający Brat, mądry Mistrz, pewny Wódz, sprawiedliwy Sędzia, aby na wysokościach była chwała Bogu.

Radujcie się, niegodziwcy, bo narodził się Bóg-kapłan, który każdemu pokutującemu udziela rozgrzeszenia ze wszystkich grzechów, aby na wysokościach była chwała Bogu.

Radujcie się, bo dziś chleb aniołów, czyli Bóg, stał się pokarmem dla ludzi, aby głodnych pokrzepić Swoim chwalebnym ciałem, aby zaznali pokoju na ziemi. Radujcie się, że narodził się nieśmiertelny Bóg, aby śmiertelni ludzie mogli żyć w wieczności. Radujcie się, bo bogaty Pan Wszechświata leży w żłobie jako biedny, aby wzbogacił nas potrzebujących. Radujcie się, ukochani, że spełniło się to, co przepowiedzieli prorocy, aby na wysokościach była chwała Bogu.

O, drodzy ukochani, czy te rzeczy powinny dawać jedynie niewiele radości? Przeciwnie, wielką radość! Ponieważ narodził się nam Odkupiciel, aby uwolnić nas od wszelkiej nędzy, Zbawiciel grzeszników, Władca wszystkich swoich wiernych; narodził się Pocieszyciel smutnych i dano nam Syna Bożego, aby radość była dla nas wielka, u Boga na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Niech Bóg, który nam się dzisiaj narodził, raczy obdarzyć nas tą dobrą wolą, pokojem i radością! Amen.


tłum. red. na podstawie tekstu angielskiego: https://founders.org/2006/12/25/a-600-year-old-christmas-letter/

 

Szukaj

Opracowania i artykuły

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.